20.12.14

Pühadeks

Ilusat koolivaheaega!!!

 Jõudu, jaksu, teotahet ja rõõmsameelsust uuel aastal!!!
 
          
      
 
 


säästvat arengut toetav hariduse konverents


Keskkonnaamet korraldab 22.-24. aprillil 2015 Tallinnas säästvat arengut toetava hariduse (SAH) konverentsi "Pathways to the Future".


Esinema oleme kutsunud kõrgetasemelisi säästva arengu valdkonna teadlasi ja praktikuid, et saaksime ülevaate SAH arengutest nii meil kui mujal.

Konverentsi üks põhieesmärke on tutvustada säästvat arengut toetavat haridust Eesti õpetajatele kõigis õppeastmeis ja keskkonnahariduskeskuste spetsialistidele ning pakkuda võimalust jagada oma kogemust.

Kutsume Teid konverentsil osalema nii kuulajatena kui ettekandjatena paralleelsessioonidel, kus jagatakse omavahel kogemusi, häid näiteid, uusi õppevahendeid ja palju muud, mis SAHi mitmekesiselt toetab. Suuliste ettekannete kõrval on oodatud ka postrid ja videod, kus on kokkuvõtlikult kirjeldatud idee, tegevus või üritus ning lahti mõtestatud selle tulemused.

 Paralleelsessioonide teemadeks on:

* Vaade kastist - Sessioon loovusest hariduses ja haridusest loovuse jaoks

 
* Mis värvi on armastus? - Väärtused ja eetika säästvat arengut toetavas hariduses

 
* Raamat, pliiats ja õpetaja - Säästvad ja jätkusuutlikud koolid

 
* Tormata kiirteel või tallata oma rada? - Jätkusuutlikud kogukonnad

 
Sessioonidele on oodatud ettekanded just sellest, kuidas säästvat arengut tegelikult õpetatakse ja seda kõigis õppeastmeis (alates lasteaiast ja lõpetades ülikooli ning täiskasvanutega). Samuti kõigis õpetamisolukordades (nii formaal- kui mitteformaalhariduses). Oodatud on ka ettekanded sellest, kuidas säästvat arengut õppekavadesse lõimitakse ning kuidas seda läbiva teemana käsitletakse ja kuidas kool

(hariduskeskus) sellele tervikuna pühendub.

 
Huvi pakuvad nii edulood kui kõigest katsetuseks jäänud üritused.

Oodatud on ka loodus- ja keskkonnaharidust käsitlevad ettekanded.

 
Ootame Teilt ettekande lühikokkuvõtet (ehk teese) hiljemalt 15. jaanuariks 2015. Vastuvõtmise teated saate 1. veebruariks 2015.

 
Täpsem info ja teeside esitamine kodulehel ("Esita abstrakt") www.esdconference2015.eu

 
Konverents on osalejatele tasuta ja selle toimumist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

 
Kontaktid:

Marek Sammul (marek.sammul@ut.ee) and

16.12.14

„E-kursuse kvaliteedimärk 2015“


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus annab teada, et „E-kursuse kvaliteedimärk 2015“ taotlusvoor kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele ning üldhariduskoolide õpetajatele on avatud kuni 5. jaanuarini 2015. Tänaseks on e-kursuse kvaliteedimärgiga tunnustatud juba 174 e-kursust.


Mis on kvaliteedimärk?

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset ülikoolides, kutsekoolides ja üldhariduskoolides. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.

 

Miks osaleda?

Taotlusvooru tulemusena antakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele välja kvaliteedimärk. Kõik taotlusvoorus osalevad e-kursuste autorid saavad hindamismeeskonnalt tagasisidet kursuse parendamiseks. E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena nimetatakse „Aasta e-kursuse“ nominendid. Aasta e-kursuse tiitliga tunnustatakse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus kõige enam silma paistnud e-kursuste autoreid ning antakse üle auhinnad. Auhinnafond on 6000 eurot.

 

Kuidas saan oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?

·        Logi end e-õppe kvaliteedi veebilehel www.e-ope.ee ID-kaardiga sisse. Juhul kui Sa ei ole veel www.e-ope.ee kasutaja, siis registreeri end kasutajaks;

·        Vii läbi eneseanalüüs ja esita see kvaliteedimärgi taotlusprotsessi;

·        Täida avalduse vorm, seejärel saad esitada avalduse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalemiseks.

 

„E-kursuse kvaliteedimärk 2015“ taotlusi on võimalik esitada ja vajadusel muuta kuni 5. jaanuarini 2015 (k.a.).

 

„E-kursuse kvaliteedimärk 2015“ taotlusvooru tulemuste avalikustamine ning parimate tunnustamine toimub HITSA kevadkonverentsil 16. aprillil 2015.

 E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsessiga saab lähemalt tutvuda kvaliteediveebis:  www.e-ope.ee/kvaliteet.

 

Kvaliteet ei ole juhus, vaid pidevate tarkade valikute tulemus!

 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Akadeemia tee 21/1

Tel +372 628 5802

info@hitsa.ee    

 

14.12.14

"Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes".

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab jaanuarikuus kursuse "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes". Kursus viiakse läbi eraldi Tartus ja Tallinnas
NB! Tegemist 2013.-14.a. toimunud kursuste kordusega. Materjale uuendatud

 TARTUS kolmapäeval, 21.jaanuaril 2015.a. kl 11.30- 16.30 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumis  243
 TALLINNAS kolmapäeval, 28.jaanuaril 2015.a. kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
    Teemad:
     * funktsionaalse lugemisoskuse arendamine;
     * erinevate harjutuste/ülesannete tüübid;
     * 3. kl tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas

Lektor: Küllike Kütimets

  Kursuse osalustasu 58.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud


8.12.14

loodusõhtu "Jäälind - meie jõgede pärl".


Keskkonnaamet korraldab 11. detsembril Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži saalis (Pikk 40, Rakvere) loodusõhtu "Jäälind - meie jõgede pärl".  Üritus algab kell 18.00 ning lõppeb orienteeruvalt kell 20.00.

Lektoriks on Eesti Ornitoloogiaühingu hariduse ja teavituse spetsialist Riho Kinks.

 
Üritust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Osalemine: Tasuta!

 
Olete oodatud!

Palun leidke täpsem kutse manusest.


Lugupidamisega

Liina Niinemägi
keskkonnahariduse spetsialist

Keskkonnaameti Viru regioon

__________________________

 
liina.niinemagi@keskkonnaamet.ee


1.12.14

„Minu uus vihik“

Hea õpetaja!
Kirjutan Teile seoses kujunduskonkursiga, millest kutsume Teie õpilasi osa võtma. Ehk sobib see teema ka mõneks kunstiõpetuse tunniks.

 Sel nädalal algas Rimi eestvedamisel  koolivihiku kujunduskonkurss „Minu uus vihik“, mille jooksul  ootame igas vanuses laste endi kujundatud koolivihikukaane kujundusi (vertikaalses paigutuses). Algatuse taga on soov lasta lastel endil kujundada oma koolivihik. Alanud konkursi tulemusena jõuavadki kolm koolilaste kujundatud vihikut poelettidele.

 Konkursil on oodatud osalema kõik lapsed ja noored kolmes vanuserühmas: 1.-4. klassi õpilased, 5.-9. klassi õpilased ja 10.-12. klassi õpilased. Žürii valib igas vanuseklassis parima vihikukaane kujunduse. Parimate kujunduste põhjal valmivad uued vihikud, mida saab osta järgmise kooliaasta eel Rimi kauplustest. Parima kujunduse autor igas vanuserühmas  saab lisaks auhinnaks 50-eurose Rimi kinkekaardi. 

 Kujunduskonkursil „Minu uus vihik“ osalemiseks palume  saata laste kavandeid/pilte kõige ägedamast  vihikukaanest posti teel hiljemalt 12. jaanuariks aadressile:

Rimi Eesti Food AS

Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301, Harjumaa 

Või e-kirja teel: info.ee@rimibaltic.com

Märksõna „Minu uus vihik“

 

Konkursi tingimused:

 • Rimi ootab konkursile disainikavandeid/ kujundusi, mis võiksid kaunistada 2015. aastal toodetavaid ja Rimi kauplustes müügil olevaid koolivihikuid.
 • Kujunduskonkurss toimub kolmes vanuserühmas: 1.-4. klassi õpilased, 5.-9. klassi õpilased ja 10.-12. klassi õpilased.
 • Konkursitööd võiksid olla vertikaalses paigutuses (kas suurus A4 või A5).
 • Konkursil osalevad kõik võistlustööd, mis on laekunud Rimile ajavahemikus 1. detsember  2014 - 12. jaanuar 2015.
 • Konkursitöid saab saata koos saatja kontaktandmetega aadressile Rimi Eesti Food AS

Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301, Harjumaa 

e-kirja teel: info.ee@rimibaltic.com

Märksõna „Minu uus vihik“

 • Pärast 9. jaanuari 2015 valib konkursi žürii parima töö igas vanusrühmas.
 • Iga vanuserühma parimat kujundust kasutatakse uute vihikute tegemisel. Parim kujunduse autor igas vanuserühmas  saab lisaks auhinnaks 50-eurose Rimi kinkekaardi. 
 • Rimi võtab konkursi järel võitjaga ühendust ning  lepib kokku auhinna kättetoimetamise ning kujunduse kasutamise õiguste osas.
 • Rimile jääb õigus võitnud kujundust koostöös autoriga vajadusel tehniliselt muuta selliselt, et see sobiks tootmiseks parimal moel.
 • Rimi jätab endale õiguse parimaks tunnistatud tööd kasutada Rimi kauplustes müüdavatel vihikutel.
 • Rimi jätab endale õiguse konkursi tingimusi vajadusel muuta.
Küsimuste puhul võtke julgelt ühendust allkirjutanuga.
Heade soovidega,

Egle Loor
Idea PR

M: +372 5690 6376