25.1.12

Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev

Koht: Rocca al Mare Kool (Vabaõhumuuseumi tee 8 Tallinn)
Aeg: 22.03.2012
Koostööpäeva teema: HINDAMINE - hindamismudelid
Registreerumine aadressil:

http://www.ekk.edu.ee/vvkoostoo/

14.1.12

PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES

EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“
1.      PIIRKONNAPÄEV „KODU JA KODUKOOL“
(TALLINN, HARJUMAA, LÄÄNE-VIRUMAA, JÄRVAMAA)
21. jaanuar 2012  Haljala Gümnaasiumis


10.00-10.30  kogunemine, tervituskohv
10.30 -12.30
EKÕL, tervitus,
ekskursioon koolimajas
Esineb Tallinna esindus teemal „Kodu ja kodukool“ (45 min)
Taimi Jürgenstein, Uuve Jakimainen (Järvamaa) - "Tunne Järvamaad" - kodulooline mäng kodumaakonnast (30 min)

Järvamaa lastel on tore õppemäng "Tunne Järvamaad", mis sündis maakonna õpetajate ühistööna ning sai haridusministeeriumilt auhinna Aasta Tegu. Kuidas see mängalguse sai? Kuidas sellist projekti läbi viia? Jagame kogemusi ja näpunäiteid.

 12.30-13.00 LÕUNA

 13.00 -14. 00
Õnnela Lembke (Lääne-Virumaa) – „Kooliõu kui õppevahend“ (1 tund) sees+õues (Sobiv riietus!)

 Haljala Gümnaasium tegeles keskkonnaharidusprojekti raames õppevahendite komplektide valmistamisega I ja II kooliastme õpilastele. Loodusõpetuse tundides tutvuvad I ja II kooliastme õpilased kooliümbruse loodusega. Klassiõpetajale suureks abiks, kui aineõpetajad on teinud selle töö lihtsamaks ning õpilastele huvitavamaks. Projektide teostamine on suur meeskonna töö.
14.15-16. 00
Ivi Kukk, Siiri Sitska, Ester Koplimets (Järvamaa, Paide Gümnaasium) 1h 45min

Tutvustame Paide Gümnaasiumis neljandate ja viiendate klassidega praktiliselt läbiviidudprojekti HELKUR ON POPP.

Projektieesmärgiks oli teha helkuri kandmine noorte hulgas tõesti popiks. Selleks teadvustasime me läbi erinevate tegevuste, arutelude ja infomaterjalide helkurikandmise vajalikkust. Osaline loetelutegevustest: miniuurimused, luuletuste tegemine, helkurite fotokonkurss, helkurite näitus, veebiplakatite valmistamine, unistuste helkuri kujundamine ja lühijuttude kirjutamine. Valmisid temaatilised reklaamid, ajaleht ja kooli raadiosaade. Valmistati ise erinevaid helkureid. Koostööpartneriteks kooliõpilasomavalitsus, Paide politseinikud ja firma Järva Teed. Praktilise poolepealt pakume võimalust valmistada omale tõeliselt kaunis ja naiselik helkur, mis sobib ka piduliku üleriide juurde.

 16.00 -16.30 Tänud ja kokkuvõtted

 Eesti Klassiõpetajate Liidu liikmetele on üritus tasuta. Osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 20 €.

Registreerimine 16. jaanuariks selle lingi kaudu
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGFqSEFkTWctanhhQjYzdzNIT2JiZnc6MQ#gid=0

Matemaatika olümpiaad 4.klassile

4.klassi matemaatikaolümpiaad toimub 28.01. 2012 algusega kell 10.00 Rakvere Gümnaasiumis (Vabaduse 1).

Palun osalejad registreerida aadressil sirle.taaksalu@mail.ee hiljemalt 25.01.2011:

õpilase nimi, kool, juhendaja

Registeerimise kinnituseks saabub vastav teade.

Lugupidamisega

Kadi Kruusmaa

9.1.12

LÄÄNE-VIRUMAA ÕPILASETLEJATE KONKURSS

JUHEND EESMÄRK
Suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Selgitada välja maakonna esindajad riigikonkursile.
AEG JA KOHT
Lääne-Virumaa õpilasetlejate konkurss toimub teisipäeval, 31. jaanuaril 2012. a Rakvere Reaalgümnaasiumis (Võidu 67).
OSAVÕTJAD

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
1. 4.-6. klasside õpilasetlejad
2. 7. - 9. klasside õpilasetlejad
3. 10. -12. klasside õpilasetlejad


Iga paralleelklassi kohta võib vastavas vanuses osaleda üks õpilane (kui koolis on neljandast kuuenda klassini kõiki klasse üks, võib selles vanuses osaleda üks õpilane, kui aga on näiteks kolm parelleeli, saab osaleda kolm õpilast).
KORRALDUS JA TINGIMUSED
Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse ja ühe proosapala.


Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.
4. - 6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 3 minutit
7. - 9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.
10. - 12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.

Iga vanuseklassi võitja esindab Lääne-Virumaad Eesti õpilasetlejate riigikonkursil, mis toimub 10. veebruaril 2012.a  Puurmannis, Jõgevamaal.
Korraldaja ei maksa etlejate ja juhendajate transpordikulusid konkursipaika ja tagasi. Toitlustamist ei toimu. On avatud koolisöökla puhvet.
Palume kaasa võtta vahetusjalatsid.

 HINDAMINE
Konkursil esinejaid hindab žürii. Vanuserühmade paremaid etlejaid autasustatakse. Žürii moodustab Rakvere Reaalgümnaasium koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga.

 REGISTREERIMINE
Osalemiseks registreeruda hiljemalt esmaspäevaks, 23. jaanuariks, 2012.a.
Selleks palume täita ANKEET  ja saata see aadressile meri@rrg.edu.ee.
Täpne ajakava saadetakse osalevatesse koolidesse kolmapäeval, 25. jaanuaril 2012. a.

ANKEET
Osavõtja ees- ja perekonnanimi:
 Kool:
Klass:
Esitatava luuletuse pealkiri, autor
Esitatava proosateksti pealkiri, autor
Õpilase juhendaja ees- ja perekonnanimi:
Juhendaja kontaktandmed:
e-post:
telefon: