23.11.10

TEA ja ILO kutsuvad külla

TEA raamatupood Turu kaubamaja II korrusel sai 16. novembril aastaseks. Ilo kaubamärk sai 17. novembril 20-aastaseks.

Et seda vääriliselt tähistada, kutsume Lääne-Virumaa klassiõpetajad 1.detsembril kell 15 Turu kaubamaja raamatupoodi selle väärtusliku sisuga tutvuma ja kringlit sööma.
Kavas:
• ülevaade uuemast metoodilisest kirjandusest (rõhuga Hea tunni võtmele),
• vaatame, mida sobiks sussi sisse panna,
• sünnipäevaloos
• sünnipäevakringel
Poodi mahub korraga 25 head lammast. Kui registreerunud soovijaid on 30 ja rohkem, teeme kringlisöömisi topelt!
Kõik osalejad saavad koolitustunnistuse 2 tunni kohta.

Eelregistreerumine: ingrit@ilo.ee kuni 30. novembrini.
Lisainfo: Ingrit Toomtalu, tel 6677 840 või 5306 1140


17.11.10

ÖKOKRATI LOODUSVIKTORIIN

Viktoriinis Eesti loodusest ja keskkonnast on oodatud oma teadmisi täiendama koolinoored kõikidest haridusasutustest. Viktoriinis oodatakse osalema kõiki koolinoori, keda huvitab Eesti loodus ja keskkond.

Küsimused on koostatud aastatel 1999-2010 Ökokrati eelnevate projektide põhjal. Võimalikke vihjeid leiate Ökokrati ja meie partnerite kodulehtedelt või ka internetiavarustest.

Viktoriinis saavad osaleda üksnes registreerunud vastajad. Registreerumine toimub Ökokrati mängukeskkonnas http://www.okokratt.ee/gamezone

Vastuseid arvestatakse vanusegruppides kuni 9 aastat ja 10-12 aastat. Vanust arvestatakse 8. detsembri 2010 seisuga. Vanemad õpilased võivad osaleda väljaspool arvestust.

Vastata tuleb kõigi küsimuste hulgast arvuti poolt juhuslikult valitud 10 küsimusele. Küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit. Iga õige vastuse eest saab 5 punkti. Iga vastaja võib oma teadmisi proovida kuni 10 korda, iga kord valitakse talle uued küsimused.

Parematele vastajatele on auhinnad. Paremusjärjestuse määrab vastaja poolt parimal korral saadud punktide arv, võrdse punktide arvu korral otsustab see, mitmendal vastamise korral tulemus saadi.

Vastamise viimane päev on 8. detsember 2010. Tulemused avalikustatakse 13.detsembril 2010. Auhinnad saadetakse MTÜ Ökokratt poolt koju postiga.

Viktoriinis osalemiseks külasta aadressi www.okokratt.ee/gamezone

RAUDTEEOHUTUSALANE LOOMEKONKURSS

Lp koolipere!

Ida Prefektuur koostöös raudteeohutusega tegeleva rahvusvahelise mittetulundusühinguga Operation Lifesaver Estonia ja Lääne- Virumaa traumanõukoguga kutsub kõiki osalema raudteeohutusalasel loomekonkursil: "SINA SAAD".

Loomekonkursi eesmärgiks on arutleda raudteeohutusteemadel ja tõsta elanike teadlikkust raudteel varitsevatest ohtudest ning vähendada seeläbi igal aastal rööbastel hukkunute arvu.

Konkursil võivad osaleda kõik Lääne – Virumaa koolid 1. – 9. klassini

Loomingukonkurss viiakse läbi kolmes kooliastmes:
1. kooliaste (1. – 3. klass);
2. kooliaste (4.- 6. klass);
3. kooliaste (7.- 9. klass)

Vaata täpsemalt kaasapandud juhendist.


Lugupidamisega,
Olga Boitsov
Lääne- Viru Maavalitsuse
tervisedenduse spetsialist
tel 3258041

KODU-UURIMUSLIK TEGEVUS

Paide Ühisgümnaasium ja Johannes Käisi Selts kutsuvad 3.-6. klassi õpilasi üles kodu-uurimuslikule tegevusele motoga:
"Kaugele ei lähekskigi,
vaataks ringi kodu ligi,
avastaks ehk ometigi
sedagi või todagigi."
(Henno Käo)

Kodu-uurimuslik tegevus:
  • ergutab laste huvi kodu ja kodukoha vastu,
  • õpetab talletama ja hoidma perekonna mälestusi,
  • toetab kodu-uurimusliku tegevuse järjepidevust koolis.

2010/11. õppeaastal valminud kodu-uurimusliku tööde üldteema on "Kodu. Perekond",
esitamise tähtaeg 1. aprill 2011.

Vaata täpsemalt Uurimistöö juhendist.

Uurimistööd saata aadressil:
Paide Ühisgümnaasium
Kodu-uurimistöö
Kooli 1
Paide 72718

Kodu-uurimistöödest tehakse kokkuvõtteid 2011.aasta septembris väikeste kodu-uurijate päeval Paide Ühisgümnaasiumis.

Täpsem info:
Veronika Varik
Johannes Käisi Seltsi juhatuse liige
epost: veronika.varik@tlu.ee
tel: 56206296

Kersti Laastau
Paide Ühisgümnaasiumi direktor
epost: kool@paideyg.ee

Täiendkoolitus - väärtuskasvatus algkoolieas

Toimumise kuupäevad: 03.-04.12.2010 ja 21.-22.01.2011 (4 õppepäeva) Toimumise koht: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Positi 1, Viljandi)
Kellaaeg: 03.12.10 kella 11:00 - 17:45 ja 04.12.10 kella 09:30 - 16:30/
21.01.11 kella 11:00 - 17:45 ja 22.01.11 kella 09:30 - 16:30
Maht: 2 EAP (52 tundi, sh 28 tundi auditoorset tööd)
Hind: 1300 EEK/ 83,09 EUR (hind sisaldab koolitust ja kohvipause)
Sihtgrupp: algkooliõpetajad, klassijuhatajad, huvikoolide õpetajad, sotsiaalpedagoogid, lapsevanemad.
Eesmärk:
* Õppida eristama sisemisi ja väliseid väärtusi.
* Anda õpetajatele praktikas hästi toimiv mudel väärtuste õpetamiseks algkoolieas
* Vahetada kogemusi väärtuste teemaliste tundide läbiviimisel
* Toetada õpetajaid nende töös.

Sisu:
I sessioon:
* Laste arenguvajadused algkoolieas
* Väärtuste õpetamise aeg
* Algkooliõpetaja eriline roll
* Enesetunnetust arendav projekt "Minu voorused"
* Projekti kavandamine
* Lastevanemate kaasamine ja koostöö loomine
* Sõbralikkus, lugupidamine, enesedistsipliin
* Õppimine lugude ja tegevuste kaudu
II sessioon:
* Kogemuste vahetamine kodutööde teemal
* Tänulikkus, julgus jt voorused
* Sobivate lugude, mängude ja harjutuste valik
* Õppematerjalide kokkuseadmine

Õppejõud: Merike Kuivits (lastepsühholoog, koolitaja ja huvikooli õpetaja)
Täiendav informatsioon ja REGISTREERIMINE: http://www.kultuur.edu.ee/850633
Vaata ka koolituskalendrit 2010/2011 www.kultuur.edu.ee/koolitused

TASUTA kursus 3. klassi õpetajatele

Hea õpetaja!

Kirjastus Avita kutsub Teid 3. klassi loodus- ja inimeseõpetuse II osa kursusele
kas
05.01.2011 kell 11.00-14.30 Tartu Ülikooli Raamatukogus (Struve 1), ruumis 249
või
06.01.2011 kell 11.00-14.30 Tallinnas Avita kirjastuses (Pikk tn 68).

Kursusel tutvustakse uut 3. klassi loodus- ja inimeseõpetuse õppekomplekti. Põhirõhk on nii õpiku kui ka töövihiku 2. osal. Eelkõige on oodatud need õpetajad, kes juba kasutavad või plaanivad hakata nimetatud õppekomplekti kasutama. Kursusel antakse nõu, kuidas sellega töötada ning jagatakse metoodilisi näpunäiteid.

Lektor on Maarja Hallik.
Kursus on tasuta ja sisaldab vajalikku õppematerjali. Vaheajal on kohvipaus.
Kursusest osavõtnu saab tõendi.
Eelregistreerimine Teile sobivale kursusele telefonil 6 275 401, Avita kodulehel
http://www.avita.ee/ või e-posti aadressil koolitus@avita.ee