26.2.14

väljasõit Iru elektrijaama

Keskkonnaamet korraldab projekti "Jäätmevabam elu" raames väljasõidu Iru elektrijaama.
Iru elektrijaam on suurima potentsiaaliga soojusenergia tootja Eestis ning varustab soojusenergiaga Tallinna ning Maardu linna. Põhikütusena kasutab Iru elektrijaam elektri- ja soojusenergia koostootmiseks segaolmejäätmeid ning reservkütusena maagaasi ja vedelkütuseid.

Väljasõit toimub järgmise nädala reedel, 7.märtsil.
Start on kell 11.40 Aqva veekeskuse parklast (peatus on ka Viitnal), ekskursioon hakkab kell 13.00 ja kestab poolteist tundi.
Tagasi loodame olla hiljemalt kell 16.00.

Ekskursioon on tasuta!

Palun kõigil huvilistel endast meili teel märku anda hiljemalt esmaspäevaks, 1.märtsiks.

Lugupidamisega

Krista Kingumets
Keskkonnahariduse spetsialist


19.2.14

Looduse Aasta Foto 2014.


Looduse Omnibuss, Eesti Looduskaitse Selts ja Eesti Energia kutsuvad lapsi, noori ja täiskasvanuid osalema võistlusel Looduse Aasta Foto 2014.

 Tööde esitamise tähtaeg on 17. märts 2014.

 
Tantsivaid Hunte jagatakse 28. aprillil Estonia kontserdisaalis.

 


 

18.2.14Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja


Eesti Klassiõpetajate Liit kutsuvad klassiõpetajate konverentsile
„ÕPPIDA ON VAHVA“


14. märtsil kell 12.00 Tartu Veeriku Kooli aulas (Veeriku 41)
Konverentsil saab kuulata eri valdkondade asjatundjate mõtteid õppimise ja õpetamise teemadel ning klassiõpetajad jagavad oma kogemusi suunatud uurimusliku õppe rakendamise ja infotehnoloogiliste õppevahendite kasutamise kohta õppetöös.

Konverentsi päevakava:

11.30 - 12.00 Saabumine, registreerumine
12.00 - 12.15 Tervitussõnad – Ruth Ahven (Tartu Veeriku Kooli direktor)

12.15 - 13.15 „Õpetaja – kas juht või liider? Õpetaja kui liider. Kas on võimalik kedagi õpetada?“ Millal inimene õpib? Miks me teeme seda , mida me teeme? Mis paneb meid tegutsema? Mis teeb meid õnnelikuks? Anu Virovere, MSc


(Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, lektor; TTÜ, EBS õppejõud, koolitaja)
13.15 - 13.45 „Suunatud uurimuslik õpe – kas tont või väljakutse?“ Karin Hellat


(Tartu Keemia Instituut, õppejõud, koolitaja)
13.45 - 14.15 „Õppimine avastades – suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe algkoolis“ Kairi Kutta ja Epp Säre (Tartu Katoliku Hariduskeskus, klassiõpetajad)


14.15 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 15.30 „Et kõikidel lastel oleks vahva õppida (väärtuskasvatus algkoolis),

IKT vahendite kasutamise võimalusi õppetöös“ Tuuli Koitjärv


(Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja)
15.30 - 16.00 „iPad’i kasutamine õppimise mitmekesistamiseks koolis“ Piret Kimmel ja Karen Kärtmann (Tartu Erakooli klassiõpetajad)

16.00 - 16.15 Konverentsi lõpetamine – Küllike Kütimets


(Eesti Klassiõpetajate Liidu esimees, Tartu Descartes’i Lütseumi klassiõpetaja)
Registreeruda saab 6. märtsini SIIN või aadressil: http://tartuklassiopetaja.blogspot.com/


Kirjastused müüvad raamatuid.

22. aprillil 2014 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuses Eesti suurim, professionaalseim ning laiaulatuslikum „Eesti Kooli- ja Lasteaiahariduse Koolituspäev 2014“. Koolituspäev on intensiivne ning pakub võimaluse saada reaalselt rakendatavaid teadmisi, mis on vajalikud nii kooliõpetaja kui ka kooli juhtkonna töös!

Päev on eriline, kuna koolitusloengud toimuvad paralleelselt neljas erinevas saalis, mis annab võimaluse koolitamiseks ette kanda tervelt 19 erinevat teemat. Saalide arvukus on põhjendatud asjaoluga, et erialaseid praktilisi teadmisi saaksid just need inimesed, kellele need on mõeldud ning et koolituspäeva kasutegur oleks maksimaalne! Sellest tulenevalt jagunevad saalid järgmiste läbivate teemadega:


1. loengusaal – Kooli ja lasteaia juhtkonna tööalane koolitus
Valik teemadest (rohkem teemasid otselingiga siin):

  • Millised programmid võimaldavad taodelda haridusasutusele lisaraha ekskursioonide, õppevahendite ning ürituste tarbeks? + Kasulikud nipid taotlusdokumentatsiooni koostamiseks!
  • Sotsiaalsete oskuste ja väärtuste arendamine väikelastes ja noorukites ennetamaks uimastite tarvitamist ja levikut!

2. loengusaal – Kooliõpetaja tööalane koolitus
Valik teemadest (rohkem teemasid otselingiga siin):

  • Kujundav hindamine koolis? – Mis see ikkagi on, kas uus ajastu või mööduv trend?
  • IT-lahendused klassiruumis: millised õppevahendid on saadaval (tahvel)arvutites ning nende rakendus õppetöös algklasside, keskastme ja juhtkonna töös?
  • Kuidas õpetaja saab suurendada õpilastes enesetõhusust ja toetada mina-pilti, et parandada nende õppetulemusi!

3. loengusaal – Rakenduslik psühholoogia haridusasutuses
Valik teemadest (rohkem teemasid otselingiga siin):

  • Õpetaja ja lapsevanem – konflikt ning koostöö!
  • Psühholoogilised viisid ja nõuanded õpetajale, kuidas tulla toime ülepinge, stressi ja emotsioonidega?!
  • Seksuaalpsühholoogia – müüdid, millele reageeritakse liiga vähe ja liiga palju erinevates lapse ja nooruki seksuaalarengu etappides lasteaias ja koolis

4. loengusaal – Lasteaiaõpetaja tööalane koolitus (mõeldud eeskätt lasteaias töötavatele õpetajatele)
Valik teemadest (rohkem teemasid otselingiga siin):

  • Mänguteraapia – võimalus lasteaiaõpetajal aidata lapsel probleemidega toime tulla
  • Karjäärinõustamine lasteaias – kas liiga vara või hoopiski õige aeg inimese suunamises?

Seega võib kooli jaoks olulisi teemasid ja koolitusi leida tervelt kolmest erinevast saalist! Lisaks on päeva alguses 3 väga huvitavat ja harivat üldloengut, mille käigus astuvad üles näiteks Linnar Priimägi Tallinna Ülikoolist teemal „Millist kuvandit peaksid haridusasutused endast ühiskonnale looma?“ ja Toomas Tenno Tartu Ülikoolist teemal „Avastusõpe – kas ainuvõimalik viis eel- ja üldhariduse võimaldamiseks ja omandamiseks?“. Seejärel toimub lõunasöök ning siis saab juba iga osaleja liikuda endale sobivasse saali ja valida terve päeva jooksul endale sobivad teemad - oleksin siinkohal Teile äärmiselt tänulik, kui loete ja tutvute kõikide koolitusteemadega meie kodulehel www.mottemaru.com või otselingiga siin.

Korraldame antud koolituspäeva eesmärgiga pakkuda rakenduslik ning kvaliteetne koolituspäev, mille käigus saadud teadmised tulevad reaalselt koolis töötavatele inimestele kasuks. Esinejate hulka kuuluvad vaid oma ala professionaalid, kes töötavad Eesti ülikoolides, teadusmaastikul või on edukad praktikud.

Koolituspäeval osalemiseks on tarvis eelregistreerimine, mis soodushinnaga toimub veebruari lõpuni ning mille tingimused on saadaval otselingiga siin (registreerimine lehe allosas nupu „Registreeri koolitusele“ kaudu!

Koolituspäeva korraldab OÜ Mõttemaru, kelle koolidele mõeldud koolitustel on osalenud praeguse hetke seisuga enam kui 270 erinevat kooli!

Ootan meeledi Teie tagasisidet, et teaksin arvestada Teie mõtete ja arvamusega!

Lugupidamisega
Andero Teras
OÜ Mõttemaru juht
+372 50 67 204
andero@mottemaru.com
www.mottemaru.com

13.2.14

konkurss „Tipptund“


HITSA Innovatsioonikeskuse poolt korraldatava õpetajate ja õppejõudude konkursi „Tipptund“ tööde esitamise tähtaega on pikendatud 28. veebruarini 2014.


Ootame teilt videofilmide kaudu üles salvestatud ideid, kuidas erinevaid innovaatilisi metoodikaid õppetöös rakendada.
Täpsem info konkursi tingimuste ja osalemise kohta on aadressil http://www.e-ope.ee/konkurss/opetajakonkursid/tipptund

 

Teie head praktikad saavad tunnustatud HITSA kevadkonverentsil „Pöördepunkt hariduses“, mis toimub 09.–11. aprillil 2014 a. Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Tallinnas.

 
Lisainfo:

 
Inga Kõue

 

Projektijuht

HITSA Innovatsioonikeskus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus


tel 6 285 889

11.2.14

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja IKT


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub õpetajaid ja haridustehnolooge osalema koolitusel Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja IKT (toimub 20.veebruar-13.märts)

Vastavalt kaasava õppe suundumusele, kus hariduslike erivajadustega (HEV) õpilased õpivad üldjuhul elukohajärgses koolis, on vaja luua tingimused, mis aitavad arvestada erinevate õppijate isikupära ja võimekust.

Kursusel osalejad saavad teadmised HEV laste õpetamiseks jõukohase õppevara koostamise põhimõtetest ja IKT kasutamise võimalustest HEV laste õppetöö toetamisel.
Koolitusel tutvustatakse infotehnoloogia kasutamise võimalusi erinevate HEV õppetekstide ja –ülesannete koostamisel, osalejad koostavad õppematerjale ka ise. Analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui ka internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV lastega tehtavas õppetöös.

Koolituse tulemusena õppija:
- teab üldiselt, mis on hariduslikud erivajadused ja millised on erivajaduse kaardistamise põhimõtted
- oskab kaardistada õpilaste erivajadusi
- teab erinevate õppetekstide ja ülesannete koostamise tingimusi ja suudab luua neid ise, kasutades infotehnoloogiat
- analüüsib teiste poolt koostatud õppematerjalide sisu ja rakendatavust.

Koolitus toimub Tallinnas, Vanalinna Hariduskolleegiumi ruumides neljapäeviti (20.02, 27.02, 06.03 ja 13.03) kell 16.00. Koolituse kogumaht on 20 akadeemilist tundi, sealhulgas 16x45 minutit auditoorset õpet ja 4x45 minutit kodutööd.

Osalemiseks on vaja eelnev registreerumine. Koolituse lähema kirjelduse, osavõtutingimuste ja registreerumisinfoga saab tutvuda siit.

 isainfo:
Kairi Sulsenberg

Koolituse projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
tel: 651 0108
e-post:
kairi.sulsenberg@hitsa.ee
www.innovatsioonikeskus.ee

10.2.14

lemmikauto

Joonistusvõistluse tingimused ja kord:

http://web.zone.ee/lemmikauto/

UNICEFi kooliprojekt “Väike heategu”


Kindlasti olete kuulnud ÜRO Lastefondi UNICEF tegevusest Eestis ja ka seda,

et vahendid UNICEFi abifondi kogunevad heategevusmüügist või tänu heatahtlikele annetajatele.

UNICEFi kooliprojekt “Väike heategu on tegutsenud juba üle 10 aasta.

 

Tänu laekunud annetustele sai UNICEF aidata: korraldasime 2750-le õpilasele suvelaagreid,

Lasila Põhikool sai spordiväljaku, Paikuse Põhikool 3 klassile uue mööbli, 60 liikumispuudega

õpilast said arvutid ja internetiühenduse, 6 lastekodu 27 arvutit ja palju muud.

Projektis osalenud tublimad õpilased said 257 jagratast, 30 tk. MP3, 50 tahvelarvutit, fotoaparaate,

koolitarbeid jne. Nende aastate jooksul on osalenud koolide õpilased on saanud kokku 47 587€

kas huvitegevuseks, ekskursiooniks või koolitarvete muretsemiseks.

Samas oleme abistanud ka tsunaami- või maavärina piirkondade lapsi.

 

Pakume Teile võimaluse osaleda koos  lastega  UNICEFi heategevuslikus kooliprojektis „Väike heategu“  

ja Heatahte Osatähtede levitamises.

 
Heatahte Osatäht on annetust tõestav sertifikaat. See on  tahteavalduse osak,

mis märgib ostja osalust heategevuses. Eksklusiivse kujundusega Osatäht on sini-valge ja hõbedaga kujundatud sertifikaat,

mida sobib ka raamida. Heatahte Osatäht on meeldivaks kingituseks lähedastele, sõpradele, töökaaslastele...

 

Ühe osatähe hind on 5 eurot. Kõik Osatähed on varustatud erinumbriga.

Heatahe Osatähte võib müüa nii üksikisikutele kui ettevõttetele.

 
Igalt müüdud osatähelt annetame Osatähti levitanud õpilasele 1€ ja õpetajale 0,50€.

 
Tellimine:

Tellitud Heatahte Osatähed saadame 3 päeva jooksul ELS-kulleriga kooli ja õpetaja/projektijuht edastab need õpilasele.

Lisainfo telefonil 6000300 või bruno@unicef.ee

7.2.14

Joonistusvõistlus

Kunda Ühisgümnaasium kutsub jälle kõiki huvilisi joonistama. Kuna suvel toimuva laulu-ja tantsupeo teemaks on „Aja puudutus“, siis ootame sel kevadel joonistusi, mis oleks seotud mõistega AEG. Räägitakse aja voolavusest, aja peatamisest, sellest, et aeg venib või möödub linnulennul. Unistatakse ajamasinast ja leiutatakse uusi ajanäitajaid. Samuti on ajast kõnekäände ja loodud laule. Teema võimaldab läheneda nii filosoofiliselt kui ka  muinasjutuliselt, tuleb ainult lasta fantaasial lennata.

Tööde formaadiks võib olla nii A3 kui ka A4. Lubatud on kasutada erinevaid tehnikaid. Töö esiküljele palume kleepida sedel, millele on trükitud pildi pealkiri, autori nimi , vanus, kooli ja juhendaja nimi.

Kunstitööd palume tuua või saata aadressil Kasemäe 22,  Kunda, 44107 hiljemalt 28. märtsiks. Näituse avame aprilli teisel nädalal ja seda saab vaadata aprilli lõpuni.

 

Ootame rohket osavõttu ja huvitavaid töid!

6.2.14

"Väärtuskasvatus algkoolis"


Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab veebruarikuus klassiõpetajatele  kursuse
 "Väärtuskasvatus algkoolis"
TALLINNAS neljapäeval, 27.veebruaril kl 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja)
NB! Õpetajad, kes on kursusest huvitatud, aga kellele sobiks Tartu asukohana rohkem, palume oma soovist hiljemalt veebruarikuu lõpuks märku anda. Piisava osalussoovi korral korraldame kursuse  kevade jooksul ka Tartus
Sisu:
Kursusel tutvustatakse õppematerjale, mis on abiks aineõpetajale algkooli I kooliastmes (inimeseõpetuse, eesti keele tundides). Koolil ja õpetajal on oluline roll väärtuskasvatajana aineõpetuse kõrval. Antud õppematerjalid toetavad õppijat mõtlemisel, valikute tegemisel ning otsuste langetamisel. Järjest mitmekesisem elu meie ümber nõuab suuremaid valikute tegemisi, mis nõuavad lastelt ka suuremaid oskusi. Uues RÕK-is on lisatud läbivate teemade hulka ka teema “Väärtused ja eetilisus”.
 Teemad:
- õppematerjali tutvustus ( tunnikavad õpetajale- erinevate õppemeetodite rakendamine koos õppematerjalidega õpilastele)
- õppeainete lõimingu võimalusi väärtuskasvatuse teema käsitlemisel (õppekava rakendamine)
- videote kasutamine õppetöös
- IKT vahendite kasutamise võimalusi

Lektor: Tuuli Koitjärv

Kursuse osalustasu 55.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena talvejätku!
AMI ainekeskus

5.2.14

Käsitöökommide õpituba Kadrinas


Võimalus osaleda käsitöökommide valmistamise õpitoas 16. veebruar kell 14.00-17.00 Kadrinas Huvi-ja noortekeskuse köögis. Teeme Maire Meldre juhendamisel sokolaadikomme, sokolaadi-ja marstipani täidisega trühvleid ning raffaellosid.

Osavõtt etteregistreerimisega, kuna toimub ainult siis, kui saame kokku 20 inimest.

Osavõtutasu 25 eur inimene (vajalik ettemaks) ja kohapeal 1 euri köögirent,

Teada anda osaluse soovist Laina Kuuskla /laina.kuuskla@gmail.com / 58180606

 

 

HITSA Innovatsioonikeskus

HITSA Innovatsioonikeskus korraldab sel aastal mitu konkurssi nii õpetajatele kui õpilastele. Tuletame meelde, et õigepea saabub õpetajatele suunatud konkursi „Tipptund“ tööde esitamise tähtaeg, milleks on 14. veebruar 2014.

Ootame teilt videofilmide kaudu üles salvestatud ideid, kuidas erinevaid innovaatilisi metoodikaid rakendada õppetöös. Täpsem info konkursi tingimuste ja osalemise kohta on aadressil http://www.e-ope.ee/konkurss/opetajakonkursid/tipptund

 Teie head praktikad saavad tunnustatud HITSA kevadkonverentsil „Pöördepunkt hariduses“, mis toimub 10. – 11. aprillil 2014 a. Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Tallinnas.

 Lugupidamisega,

Inga Kõue

 
Projektijuht

HITSA Innovatsioonikeskus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

tel 6 285 889

mobiil 51 10 903


Raja 4C, 12616 Tallinn

Sagadi looduskool

Talveprogrammid 2014

 Sagadi looduskool pakub erinevaid loodusprogramme kõikidele vanuseastmetele. Programmikirjeldustega saab põhjalikumalt tutvuda www.sagadi.ee/looduskool.

 Talveperioodil on meil eripakkumine:

I-IV klassi õpilastele Millest jutustavad metsloomade kasukad?

V-VII klassi õpilastele  Metsloomade salapärane elu.

Programmid on TASUTA. Tasuda tuleb vaid muuseumipileti eest (2€/ õpilane)

Toimumisajad:

18., 19., 20., 25., 26., 27. veebruar 2014

5., 6., 7. märts 2014

 
Nendele programmidele registreerumine lõpeb 14. veebruaril.

 
Kõikidele teistele looduskooli programmidele registreerumine toimub jooksvalt vabade aegade olemasolu põhimõttel.

Registreerumine ja lisainfo:

Tiina Reintal

RMK Sagadi looduskool


telefon 513 7405