21.10.10

Lisakoolitus I-II kooliastme eesti keele ja klassiõpetajatele

Ene Hiiepuu lisakoolitus uue riikliku õppekava kohta I-II kooliastme eesti keele ja klassiõpetajatele toimub 5. novembril 2010 Rakvere Gümnaasiumi (Vabaduse 1) aulas algusega kell 13.00.


Registreerimine toimub aadressil onnela.lembke@haljala.ee  kuni rühm on täitunud (~35 osalejat rühmas).


Päevakava

13.00 - 14.15 -koolitus

Kohvipaus

14.30 - 15.30 -koolitus

20.10.10

Eesti keele uue õppekava koolitus

26. oktoobril 2010 Rakvere Gümnaasiumi aulas toimuva eesti keele uue õppekava koolituse vastu on huvi olnud ootamatult suur ning registreerunud on 69 inimest. Seega on registreerimine lõppenud.
Ene Hiiepuu soovib koolituse läbiviimisel kasutada aktiivõppemeetodeid, kuid 69 inimesega korraga ei ole see võimalik.
Koolitusest maksimaalse kasu saamiseks ning õpetajate aktiivseks osalemiseks peame registreerunud inimesed jagama kahte rühma ning muutma päevakava.

Uus päevakava on järgmine:

I Rühm
Koolid (sulgudes registreerunud inimeste arv)
Rakverest kaugemal asetsevad koolid
Vohnja LAK (2)
Väike-Maarja G (1)
Võsu PK (4)
Vasta PK (2)
Tapa G (5)
Tamsalu G (11)
Muuga PK (3)
Lehtse K (1)
Kunda ÜG (6)

10.00 - 11.15 - koolitus
Kohvipaus
11.30 - 12.30 - koolitus

II rühm
Koolid (sulgudes registreerunud inimeste arv)
Rakvere ja lähivaldade koolid
Veltsi LAK (2)
Sõmeru PK (5)
Rakvere PK (4)
Rakvere LA (1)
Rakvere G (5)
Kadrina KK (6)
Haljala G (6)
Lasila PK (1)
Põlula K (4)

12.45 – 14.00 - koolitus
Kohvipaus

14.15 - 15.15 - koolitus

18.10.10

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA INFOPÄEV

Inimeseõpetuse Ühing kutsub kõiki klassiõpetajaid ja teisi huvilisi inimeseõpetuse I ja II kooliastme uuendatud ainekava infopäevale
28. oktoobril 2010. a Jüri Gümnaasiumis!

Lisaks riiklikule õppekavale ja inimeseõpetuse ainekavale jagatakse häid praktikaid ning tutvustatakse SA TÜK Lastefondi, Tartu Ülikooli ja Inimeseõpetuse Ühingu koostöös valmivat väärtuskasvatuse alast õppematerjali I kooliastmele "Väike heategija - koos õpime tegema head!".

Registreerumine kuni 22. oktoobrini: inimese.opetus@mail.ee.
Infopäeva osalustasu on Inimeseõpetuse Ühingu liikmetele 75 krooni ja teistele 100 krooni.

Infopäeva läbiviimist toetab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja Euroopa Sotsiaalfond.

Päevakava ja lisainformatsioon: www.iu.ee

17.10.10

TAPA VALLA KOOLIDE ALGKLASSIDE ÜHISÜRITUS

Avastagem igaüks midagi! Tulge maalt linna ja seome linna tihedamalt maaga ehk ühe valla lapsed hoidkem ühte!
Meil on Tapa vallas kaks põhikooli ja kaks gümnaasiumi (eesti- ja venekeelne), millede algklasside õpilased omavahel eriti palju kokku ei puutu. Otsustasime Tapa Gümnaasiumi algklasside õpetajatega selle vea parandada ja ühendada nii maa kui linna koolid omavahel ühiseks pereks. Sellest otsusest tulenevalt toimuski 7. oktoobril 2010.aastal Tapa Gümnaasiumis meie valla nelja kooli ühine ettevõtmine – projektipäev  „ AVASTAN”.
Selle päeva eesmärgiks oli valla koolide algklasside õpilaste vahel otsesidemete loomine, oma valla maa- ja linnakoolide erilisuste avastamine, uuenenud Tapa Gümnaasiumi tutvustamine ja õppides avastamisrõõmu pakkumine.
Nende eesmärkide täitmiseks  valmistas iga kool eelnevalt maakunsti tehnikaid ja materjale kasutades ühe taiese teemal „Maa ja linn”; koostas  oma kooli tutvustava akronüümi, mille läbivaks sõnaks oli AVASTAN; kolmandaks ülesandeks oli igal koolil vaja kaasa võtta üks talent, kes esitles  teistele oma erilisi oskusi.