3.9.10

Lääne-Virumaa Juhanid õppisid, kuidas uue õppekava järgi Jukule matemaatikat õpetada…

26. augustil 2010 toimus Rakvere Gümnaasiumi aulas Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna ning Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) koostöös iga-aastane hariduse päev. Korraldatud päeva raames tutvustati I ja II kooliastme klassi- ja matemaatikaõpetajatele Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liidu (LVAL) eestvedamisel ja programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ toel matemaatika uut õppekava.

Algselt 40 õpetajale planeeritud loengu vastu oli väga suur huvi ning lektoreid oli kuulamas 93 matemaatikaõpetajat üle kogu maakonna. Lääne-Virumaa õpetajate võrgustikevahelise koostöö arengust andis tunnistust see, et lisaks klassiõpetajatele olid loengut kuulamas ka põhikooli III kooliastmes matemaatikat õpetavad õpetajad.

Uuenenud matemaatika õppekava I ja II kooliastme osa tutvustasid Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari matemaatika didaktika lektor Anu Palu ja Tartu Ülikooli Pedagoogika osakonna haridusteaduste lektor Sirje Pihlap. Anu Palu tõi välja muudatused matemaatika uue õppekava õppesisus ja õpitulemustes ning rõhutas matemaatika elulähedasemat käsitlust võrreldes hetkel kehtiva õppekavaga. Ta rõhutas oma ettekandes ka kujundava hindamise olulisust, andmaks õpilastele tagasisidet nende edasijõudmise kohta matemaatikas. Tema ettekande teine pool keskendus võtetele, millega on võimalik parandada õpilaste arusaamist tekstülesannetest. Paljud õpetajad said loengult häid mõtteid, mida kavatsevad kindlasti oma edaspidises töös kasutada.

Seoses matemaatika uues õppekavas välja toodud IKT vahendite kasutamisega tutvustas Sirje Pihlap oma ettekandes mitmeid matemaatika tundides kasutatavaid veebipõhiseid materjale. Õpetajatele meeldis väga, et IKT vahendite kasutamine oli seostatud aasta-aastalt üha populaarsemaks muutuva õuesõppega. Sirje Pihlapi ettekandest motiveerituna avaldasid kuulajad soovi IKT-alaste, just matemaatika õpetamisega seotud koolituste korraldamiseks Lääne-Virumaa klassi- ja matemaatikaõpetajatele.

LVAL’i korraldatud koolitus andis osalenutele suurepärase võimaluse lülituda uude õppekavasse, saada ülevaade I ja II kooliastme matemaatika õppekava muudatustest, laiendada teadmisi matemaatika tundi mitmekesistavatest ja huvitavatest IKT võimalustest ning värskendada teadmisi tekstülesannete lahendamise metoodika osas. Õpetajad rõhutasid, et kavatsevad loengul kuuldut kindlasti oma kooli õppekava koostamisel kasutada. Loengul osalenud klassi- ja matemaatikaõpetajad jäid ürituse ladusa korralduse ning huvitavate lektoritega väga rahule ning avaldasid lootust, et ka edaspidi korraldatakse võrgustikutöö arendamiseks I ja II kooliastme õpetajatele ühiseid koolitusi, millest on oodatud osa võtma ka III kooliastme õpetajad.


Inga Heinaste, Rakvere Gümnaasiumi klassiõpetaja

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar