17.6.11

Õpetajad tulid tarkustega turule

Teisele tarkuseturule Sõmeru põhikooli tuli 14.juunil kokku ligi sada õpetajat, lisaks Lääne-Virumaa klassiõpetajatele külalisi ka Lääne-, Jõgeva-, Võru- ja Ida-Virumaalt. Plaanis oli kaubelda omaenese tarkusega ehk siis jagada kolleegidele oma parimaid kogemusi ning ise teistelt õppust saada. Avasõnades toonitas Sõmeru kooli õppedirektor Kaida Laks: „Mida silm näeb, kõrv kuuleb ja käed teevad, see salvestub ka mällu. Parima praktika jagamine, see rikastab alati mõlemat poolt.“ Nii keskenduski tarkuseturg lisaks õpetajate omakoostatud õppemetoodiliste materjalide ostule-müügile peamiselt aktiivsele tegevusele ning kogemuste vahetamisele kümnes erinevas töötoas. Metoodilist kirjandust pakkus kirjastus Altex. Ülevaate saamiseks Sõpruskoolide programmist eTwinning pakuti parimate projektikogemustega trükiseid.
Hommikul alustati siiski teooriaga: Tiia Salm Jäneda Koolist, kes on ka Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja, arutles IKT rolli üle riiklikus õppekavas ja rääkis, kuidas seda õppetöös rakendada. Hiljem käsitlesid erinevate koolide õpetajad oma õpitubades veel palju teemasid. Merle Velbo Rakvere Gümnaasiumist pakkus välja tosina aktiivõppevõtet emakeeletundideks. Tiia Salm õpetas õppematerjalide organiseerimist virutuaalse järjehoidja abil Getwapps keskkonnas. Aili Lomp Esku-Kamari Koolist käsitles mänge, mida klassiõpetaja saaks kasutada oma töös. Avinurme Gümnaasiumi klassiõpetaja Kristina Pikas rääkis liiklusõpetuse võimalustest I ja II kooliastmes. Kaiel Haav Avinurme Gümnaasiumist jagas oma mõtteid parandusõppest koolis.
Praktilised töötoad pakkusid võimalusi oma käega proovida erinevaid käsitöö- ja kunstitehnikaid värvilise klaasi tiffani tehnikast alates fookusvoltimiseni välja. Juhendajad õpetajad hiilgasid kavala materjalikasutuse ja leidlikult läbi viidud õppetööga. Osalejad lõid innukalt kaasa ning neilt võis kuulda vaid kiidusõnu ja lubadusi oma õpilastega omandatud uusi tehnikaid katsetada.
Tegusa ja sisuka päeva tulemusena omandatud teadmistepagasiga on õpetajail kindlasti võimalik järgmiseks aastaks planeerida toredaid koolitunde ja tõsta õpetamise kvaliteeti.

Parimate kogemuste vahetamise päev sai teoks Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liidu eestvõttel.

Päeva rahastati ESF programmi ,,Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames.Tiina Erala

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar