9.10.12

Rakvere Teater kuulutab välja teatriülesannete kogumise.


Hea õpetaja koolis ja lasteaias!

 Rakvere Teatri jaoks on oluline meie ümber toimuv, sestap on meile tähtis, kuidas näevad ja tunnetavad ümbritsevat lapsed ja noored. Arvame, et teater saab olla kanaliks, mille läbi arendada loovat mõtlemist ja erinevate seisukohtade arvestamist ning tagada üldinimlike väärtuste kestmist. Lisaks suurte ideede loomisele saab teater olla töövahendiks, et muuta õppimine värvikamaks ja
põnevamaks kõigis ainetundides.
Klassi – ja koolikülastusi on nii meie kui ka teistes Eesti teatrites
palju, kindlasti leiab nähtu tee ka ainetundidesse. Siiski unistame, et iga
teatriskäik oleks õppeprotsessi osa läbi ettevalmistuse ja järelanalüüsi, ja seda mitte
ainult emakeele ja kirjanduse tundides, vaid ka ajaloos ja kodanikuõpetuses,
miks mitte kunstitunnis või majandusõppes. Ka kokandus või kehaline kasvatus on
vaid fantaasia ja ettevõtlikkuse küsimus!

Sestap kutsume õpetajaid üles saatma Rakvere Teatrisse erinevaid ülesandeid,
mis lähtuksid kas meie lavastustest või teatrist kui kunstiliigist üldiselt.
Ülesandeid saaks kasutada kas koolitunnis või iseseisva koduülesandena või ka
lihtsalt mõtteharjutusena igaühele, kes seda näiteks Rakvere Teatri kodulehelt
loeb. Harjutused võivad olla mõeldud kõige erinevamatele vanusegruppidele ja
puudutada kõige erinevamaid õppeaineid. Samuti ootame ideid, milliseid
õppevahendeid võiks teater ise välja anda – millest oleks õpetajatele
kasu tunni ülesehitamisel ja õpilastele teatri mõistmisel.

Saadetud ideid, harjutusi ja ülesandeid kasutab teater oma koolidele suunatud
tegevustes, nii et saatjad peavad arvestama oma loomingu avalikustamisega.

Omalt poolt lubame, et ükski saadetis ei jää teatraalse tähelepanu ja tänuta

kõik osalejad saavad vabapääsme Rakvere Teatri lavastustele või muid auhindu.
Kõige ootamatum ja värvikam idee saab premeeritud 50 vabapääsme ja bussisõiduga
Teie poolt valitud Rakvere Teatri etendusele – üllatage oma õpilasi või
kolleege või sugulasi-sõpru!

Ootame läkitusi 15. novembrini 2012 meiliaadressil info@rakvereteater.ee
või postitsi Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere märgusõna
„teatriülesanne“
Palume märkida oma nimi, telefon ja meiliaadress, kool ning millist ainet
õpetate.

Kaduviku nimel!
Rakvere Teater
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar