2.5.13

„Kujundav hindamine: inimese kuju, hind ja väärtus“


Püha Johannese Kool kutsub lapsevanemaid, õpetajaid, kooli- ja haridusjuhte seminarile
„Kujundav hindamine: inimese kuju, hind ja väärtus“
reedel, 17. mail kl 13-17 Tallinna Õpetajate Maja kroonsaali.

Püha Johannese Kool on veel õige nooruke, sel sügisel kahe esimese klassiga alustav kool. Üks kooli avamise põhjusi on soov vaadata haridusega seotud teemasid sügavuti ja seda omanäolisest vaatenurgast. Meid huvitab, parafraseerides kuulsaks saanud küsimust, „mis sellel pildil tegelikult toimub?“

Isegi endi julgustükist elevuses olles ei piisa meile üksnes omavahelistest aruteludest ja meist tublisti targemate inimeste kuulamisest, ehkki neid mõlemaid on kooli ettevalmistusperioodi jooksul olnud küllaga! Peame oluliseks sidusust teiste koolide ja inimestega, meid inspireerib avatud dialoog nii mõttekaaslaste kui teisitimõtlejatega, otsime kohtumisi, mis värskendavad vaimu. Usume, et võidavad sellest lapsed, lõpuks jõuavad nendeni ju kõik koolide kohal liikuvad hoovused ja haridust mõjutavad hoiakud.

Alustaval koolil on kohustus olulisi teemasid ülimalt põhjalikult vaagida, tutvuda teiste kogemustega, et langetada targimad valikud. On ju selge, et kui juba teha, siis hästi! Samas on alustaval koolil ka lihtsam tüüri suunata, alus on vana taaga puudumise võrra nõtkem, leht puhtam, kont rutiinivabam.

Otsustasime meid huvitaval teemal kutsuda kokku inimesed, kelle nägemus on meie jaoks põnev ja seda võimalust ka avalikult jagada. Usume, et seminari lõppedes oleme rikkamad jagatud õnnestumiste, murede ja visioonide võrra. Formaat ei ole ülearu pingutatud ega pretensioonikas,  pigem kujutab endast „vaatlusi maailmale koolirahva seisukohalt“. Seminar peaks olema huvitav ja kasulik laiemale huviliste ringile, hõlmates kõiki neid, kes laste ja noortega tööd teevad, olgu siis kodus või koolis ning on oma olemuselt interdistsiplinaarne lähtuvalt eesmärgist valgustada lapsevanemaid koolihindamise erinevatest, sealhulgas varjukülgedest. Hindamisest on uue riikliku õppekava valguses saanud tähtis arutlusaines ka ühiskondlikult, oleme ju kõik üles kasvanud "viiepallisüsteemis" ning selles tahtlikult või tahtmata kinni.

Üksjagu üllatavalt, ja rõõmustavalt üllatavalt, mõjus Tallinna inglise kolledži direktori Toomas Kruusimägi soov vabastada oma kooli nooremad õpilased numbrilistest hinnetest. Eesti hariduselu ühe lipulaeva juhi mõttekäiku oma kooli kursivõtust väärtuspõhisuse suunal on vaja kuulata kasvõi eelarvamustest vabanemiseks.

Vanalinna hariduskolleegium kasutab oma õpilaste arengu kaardistamiseks väga põhjalikku longituuduuringut ning arengu toetamiseks eksperthinnangute süsteemi. Oma kuldaväärt kogemusi jagab kooli direktor Kersti Nigesen.

Rocca al Mare kooli kunstiõpetaja Maris Kilmi jagab oma pikaajalist kogemust sellest, kuidas ärgitada õpilasi iseennast ning oma loomingut analüüsima, aga ka teisi ja teiste tööd väärtustama.

Staažikas pedagoogikalektor ja õpetaja Godi Keller Norrast räägib teemal: kellele hindeid vaja on? Ta on töötanud loodusteaduste õpetajana waldorf-koolis, koolitanud õpetajaid ja lapsevanemaid mitmes Euroopa riigis. Ta tegeleb ka probleemsete koolist kõrvale jäänud noorukitega. Oma igapäevatöös puutub ta seega pidevalt kokku hindamise ja selle mõjuga nii koolis kui väljaspool kooli. Eesti keeles on ilmunud tema raamat Südamega koolis. Godi Keller esines ka TÜ eetikakeskuse konverentsil Hea kooli mõõdupuu.

Tallinna Perekeskuse psühholoog Ene Pillile esitasime küsimused: kas ja millisena jõuab tema „töölauale“ hindamise teema? Millest sõltub lapse enesehinnang ning mis sõltub lapse enesehinnangust?

Püha Johannese kooli asutajad Irina Paert ja Liivika Simmul tutvustavad hindamise teooriat ja praktikat kristliku inimesekäsitluse kesksete mõistete valguses.

Kõik on oodatud!
info@pjk.ee kaudu enne 15. maid eelregistreerinutele on osalemine tasuta, kohapeal registreerudes 15 eurot.

Annetusi Püha Johannese Koolile on võimalik teha Püha Johannese Kooli Sihtasutuse kontonumbrile 17003217508.

Liivika Simmul, direktor
Püha Johannese Kool
GSM: (+372) 5286849

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar