20.11.13

HITSA Innovatsioonikeskuse info


Kui Te ei näe infokirja korrektselt, vajutage siia.

Head õpetajad ja koolijuhid,

Saadame Teile HITSA Innovatsioonikeskuse info koolituste, konkursside ning teiste tegevuste ja võimaluste kohta, head lugemist ning osavõttu!
 
 
HITSA Innovatsioonikeskus logo väikse ääregaEelmisel nädalal korraldas HITSA Innovatsioonikeskus seminari Tuleviku kool, kus haridusvaldkonna eksperdid, koolijuhid ja õpetajad arutlesid selle üle, milliseid võimalusi peaks pakkuma 21. sajandi haridus. Nagu ütles innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla, on ootused haridusele muutunud ning vaja on keskenduda erinevatele metoodikatele, mida õpetajad ja õppejõud saavad tänu tehnoloogiate mitmekesisusele rakendada. Soovitame kindlasti lugeda haridusportaalis Koolielu ilmunud ülevaadet seminaril esinenud Kristi Vinteri ja Margus Pedaste ettekannetest. Tuleviku kooli vajadustele ja loovusele on pühendatud ka äsja ilmunud e-õppe uudiskirja mahukas number, millega saate tutvuda siit.
 
2013/2014 õpetajate konkursid
http://www.e-ope.ee/images/50001518/Untitled.jpgSellel õppeaastal korraldame õpetajatele kaks konkurssi. Õppemetoodika konkursile „Tipptund“ ootame osalema kõikide haridustasemete õpetajaid ja õppejõude. Konkursi eesmärgiks on tutvustada häid levinud praktikaid erinevate innovaatiliste metoodikate rakendamiseks õppetöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil. Osalemiseks tuleb kasutatav metoodika üles filmida ning 7-minutiline video koos kirjeldusega konkursile saata. Inspiratsiooni leidmiseks küsige oma õpilastelt – mis neile Teie tundides meeldib, nad on kindlasti valmis ka filmimisel ja monteerimisel abistama! Tööde esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2014.
Digitaalsete õppematerjalide konkursile „Täna samm, homme teine“ kutsume osalema kõiki alus- ja üldhariduse õpetajaid. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile parimaid lahendusi ning innustada õpetajaid looma ja jagama digitaalseid õppematerjale. Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 15. aprilliks 2014 oma materjal lisada haridusportaali Koolielu. Tutvu konkurssidega täpsemalt siin.
 
Pilveteenused haridusasutustele – miks ja millised, vaata ettekandeid!
Oktoobris toimus sarjast „Võrgustik võrgutab“ seminar, mille teemaks oli pilveteenuste kasutuselevõtmine haridusasutustes. Pilveteenused võimaldavad internetipõhiselt rakendada välise teenusepakkuja juures asuvat riist- või tarkvara, mille soetamine ja arendamine igas väikses haridusasutuses eraldi on ebaotstarbekas nii finantsiliselt kui professionaalse taseme poolest. Vaata toimunud seminari ettekandeid siit, samuti saab viidatud veebilehel tutvuda ettekannete materjalidega.
 
Registreeru „Võrgustik võrgutab“ seminarile!
5. detsembril toimub sarja „Võrgustik võrgutab“ seminar nimega „A, B – hakka pähe!“. Sellel korral on läbivaks teemaks õpetajate ja õppejõudude IKT-alane enesetäiendus. Räägime, millised  on õpetajate täienduskoolituse võimalused tulevikus; jagame ideid, kuidas toetada õpetaja professionaalset arengut koolis ning  milliseid alternatiivseid lähenemisi traditsioonilise täienduskoolituse kõrval veel kasutada. Ootame seminarile kõiki õpetajaid ja õppejõude ning spetsialiste, kes toetavad õpetaja IKT alast arengut koolis. Seminar toimub Tallinna Teeninduskoolis ning sellel osalemine on tasuta. Täiendava sisulise ning registreerimisinfo leiate siit.
 
Moodul III: Õppeprotsess digiajastulHea võimalus osaleda veel sel aastal algavatel koolitustel!
30.11-31.12 algab koolitus Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul, mille teemadeks on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ja õppetöö läbiviimine digitaalses õpikeskkonnas; samuti tutvustatakse, millised tehnoloogilised vahendid sobivad erinevate õppijate toetamiseks ja hindamiseks. Koolitus kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne osalemist on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul Õpetaja pädevused digiajastul, tehes läbi selles kirjeldatud iseseisvad ülesanded.
 
Lisaks saab registreeruda koolitustele:
Õpiotstarbelise video loomine, 28.-29.11, toimub Tallinnas
LibreOffice koolielus, 29.11.-20.12, e-kursus haridusportaalis Koolielu
Pedagogy of Simultaneity (mobiilsete seadmete kasutamine õppetöös), 04.12, toimub Tallinnas
 
ProgeTiigri õppematerjalid on huvilistele tasuta kättesaadavad
Tänapäeval ei piisa põneva ja väljakutset pakkuva IKT õppeprotsessi pakkumiseks enam õpilastele arvuti kasutamise põhitõdede ja tekstitöötlusvahendite õpetamisest. Selleks, et lastel tekiks kooli ja tehnoloogiat täis igapäevaelu vahel rohkem seoseid, soovitame õppetöös kasutada programmeerimise võimalusi. ProgeTiigri programmi raames loodud kõikide kooliastmete jaoks õppematerjalid, milles on nii õpetaja juhendmaterjalid kui praktilised harjutused õpilastele. Materjalid sobivad kasutamiseks lõimituna erinevatesse ainetundidesse, õpilasringide töös või kodus lapsevanema juhendamisel. Tutvu programmi ja loodud materjalidega siit.
 
Targalt Internetis projekt ootab õpilaste esseesid ja kirjandeid
HITSA Innovatsioonikeskuse veebilehele on koondatud erinevaid internetivaldkonnaga seotud videod, mida soovitame õpetajatel kasutada klassis ühisarutelude läbiviimiseks, samuti õpilaste iseseisva kirjaliku töö teemadeks essee või kirjandi vormis. Ootame õpilaste töid ka meiliaadressile triin.kangur@hitsa.ee 30. novembriks 2013 märksõnaga "veebikirjand". Parimate kirjutajate looming avaldatakse kogumikus ning neile saadetakse projekti Targalt Internetis meeneid. Viiele parimale klassile korraldame interaktiivse "Targalt internetis" töötoa.
 
http://www.tiigrihype.ee/sites/default/files/pictures/moodle%20pilt.jpgKasutage Moodle juhendmaterjali!
HITSA Innovatsioonikeskusel on valminud juhendmaterjal "Moodle - moodsa õpetaja sõber“. Moodle on üks levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkondi, kuhu on sisse ehitatud hulk erinevaid õppimist toetavaid võimalusi - õppematerjalide esitamine, ülesannete ja testide loomine ning kasutamine, foorum jne. Juhendmaterjal aitab keskkonnas esimesi samme tegevatel õpetajatel ja õppejõududel selgeks saada programmi põhitõed ning luua seal oma esimene e-kursus. Tutvu materjaliga siit.
 
Liituge meie facebook lehega
Ootame kõiki liituma HITSA Innovatsioonikeskuse virtuaalse koduga, kus toome viiteid olulistele uudistele ja huvitavatele artiklitele, saate infot algavate koolituste, konkursside, õppematerjalide ja muu olulise kohta, mis haridust edendada aitab.
Aadressil https://www.facebook.com/innovatsioonikeskus „like“ nuppu vajutades olete meie uudistega kursis.
 
HITSA Innovatsioonikeskus
Raja 4c, 12616 Tallinn
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
www.tiigrihüpe.ee
www.e-ope.ee
www.koolielu.ee
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar