26.1.15

HITSA koolitused


Tere!

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub osalema veebruaris algavatel koolitustel. HITSA koolitustel on alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatel ja haridusasutuste juhtidel, samuti haridustehnoloogidel võimalus tasuta osaleda eeldusel, et kursus lõpetatakse edukalt.

Innovaatilised õpilood
02.02-16.03.2015, veebipõhine
Õpilugu ehk õpistsenaarium on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ning õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad. Koolitusel anname ülevaate juba loodud õpilugudest, millega tundi mitmekesisemaks ja põnevamaks muuta ning juhendame, kuidas ise luua toimiv ning kaasahaarav õpilugu.

 
Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad
04.02-11.03.2015, auditoorne (Viljandi)
Koolitusel tutvustame loovuse äratamise meetodeid, veebipõhiseid ühistöö vahendeid ja programme, mis aitavad õpetajal juhendada loovtööde tegemist. Koolitus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele ja e-õppele.


Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul


Koolituse teemad keskenduvad õpistiilidele ja õppijate individuaalsetele iseärasustele digitaalsetes keskkondades õppides ning tehnoloogilistele vahenditele, mis sobivad õppijate toetamiseks ja hindamiseks.

Koolitus kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne algust on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul "Õpetaja pädevused digiajastul."


Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks
09.02-08.03.2015, veebipõhine
Kursus on mõeldud alus-, üldhariduskooli ja kutsekooli õpetajatele ning õppejõududele, kes soovivad oma e-kursust arendada kvaliteedimärgi vääriliseks. Kursusel aitame osalejal analüüsida ja parandada oma e-kursust ning tutvustame e-õppe kvaliteedimärgi taotlemise protsessi ja nõudeid.


Ühistöö vahendid
09.02-29.03.2015, veebipõhine
Kõikide kooliastmete õpetajatele ja õppealajuhatajatele mõeldud kursusel õpetame kasutama erinevaid veebipõhiseid vahendeid, mis võimaldavad ühistööd läbi viia nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Tutvustame vabavaralisi ühistöö vahendeid, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat luua.


Esimesed sammud programmeerimises

23.02-22.03.2015, veebipõhine
Programmeerimise kui ühe IKT valdkonna tutvustamine õpilastele arendab nende loogilist mõtlemist, probleemide lahendamist, matemaatilisi võimeid, kujundab põhjus-tagajärg seosest arusaamist ja annab võimaluse olla arvutis looja, mitte ainult tarbija. Koolitusel anname esmased teadmised programmeerimisega seotud mõistetest ja programmidest ning tutvustame hiire-, klaviatuuri-, loogika-,  mõtlemis- ja vähest programmeerimist nõudvaid mänge.

 
Vaata ka teisi algavaid koolitusi HITSA Koolitusveebist: http://koolitus.hitsa.ee

 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar