4.10.16

kirjastuse Künnimees 1. ja 2. klassi eesti keele õppevara abil

28. oktoobril kella 11.00 – 14.30  tutvustavad Küllike Kütimets, Mare Kütt ja Martin Ehala eesti keele õpetamist kirjastuse Künnimees 1. ja 2. klassi eesti keele õppevara abil.

Seminaril käsitletavad teemad:
* Õpetamine klassis, kus on erinevate lugemisoskustega õpilased.
* Lugemisteksti raskusastme määramine (loetavusindeks LIX).
* Lugemispalad väärtuste kujundajana.
* Praktilised harjutused ja mängud erinevate tajude arendamiseks.
* Keeleteemade käsitlemine õigekeelsuse ja keeleliste osaoskuste (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamisel.
* Martin Ehala: Kasulikke võtteid häälikupikkuse käsitlemiseks õigekirjaõpetuses.

Seminar toimub Tartus (täpse toimumiskoha teatame osalejaile 21. oktoobril) ja on tasuta.

Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine kuni 10. oktoobrini.
Loodan rohket osavõttu, sest teemad on vajalikud ja huvitavad.

Soovin teile kõigile ilusat sügist ja kohtumiseni 28. oktoobril!


Martin Ehala

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar