29.9.17

"Koostööst tõuseb tulu"

MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab  eraldi Tallinnas ja Tartus  kursuse
"Koostööst tõuseb tulu"

TALLINNAS  teisipäeval 24.oktoobril kl. 10.30- 15.30 Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71
TARTUS neljapäeval 26.oktoobril kl 11.00- 16.00  Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
nb! Tallinnas on tegemist korduskursusega. Eelmine toimus augustikuus

Kellele: II kooliastme emakeeleõpetajad ja klassiõpetajad
Millest: Mõtlev laps on õppiv laps
* Kohaneva, loova ja ennastjuhtiva õpilase kujundamine emakeele õppimise kaudu;
* Teksti žanrist tulenevaid metoodilisi soovitusi, ülesandeid ja harjutusi

Lektorid: Krista Nõmmik, Ülle Salumäe
(Krista Nõmmik on Vanalinna Hariduskolleegiumi  emakeeleõpetaja.. Ülle Salumäe on Gustav Adolfi Gümnaasiumi emakeeleõpetaja. Mõlemad on koostanud ja retsenseerinud mitmesuguseid õppematerjale)

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi
Kursuse info ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-koostoost-touseb-tulu.html

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta.
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida
---------
MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) kordab  Tallinnas  kursust
"Lugemisega metsa poole ja teisi tõsilugusid"

TALLINNAS  reedel 27.oktoobril kl 11.00- 16.00 Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71
Eelmised kursused toimusid Tallinnas ja Tartus augustikuus

Kellele: klassiõpetajad 3.-5. klass
Millest: Emakeele põimimine loodusõpetuse ja teiste ainetega
       * loodusalaseid eakohaseid lugemistekste
       * erinevad võtted ja harjutused arendavad loovat ja kriitilist mõtlemist
       * klassiväline lugemine rikastab mõttemaailma
       * matemaatikata läbi ei saa
       * robootika- kuidas seda ainetundides kasutada?
       * ärme unustame liikumist!
       * digivõimalused on avarad
Lektorid: Anne Orav, Taimi Ruusmäe
(Anne Orav ja Taimi Ruusmäe on Tartu Kivilinna Kooli  klassiõpetajad. Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autorid)

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi
Kursuse info ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-metsa-poole-ja-teisi-tosilugusid.html

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida

Kena sügisejätku!

Jaanus Soo
Kajari Koolitused 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar