31.3.10

Õpetajate võrgustkutöö uudikiri

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt saab lugeda õpetajate võrgustikutöö uudiskirja esimest numbrit http://www.ekk.edu.ee/opetajale/uudiskiri .
Uudiskiri toetab õpetajate kutse- ja erialast võrgustikutööd, see valmib ESFi programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames ning hakkab ilmuma kord kvartalis.
Esimesest numbrist saab lugeda käsitöö ja kodunduse õppest uues ainekavas, ülevaadet tegevõpetajate koostööküsitlusest, lühisõnumeid ja uudiseid koolituste, ühenduste tegemiste jm kohta; tutvustatakse pedagoogide võrgustike arendamise konkursi tingimusi; arutletakse töönõustamise vajalikkuse üle, samuti joonestamise kui õppeaine kohast uues RÕKis. Ennast tutvustavad Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Kehalise kasvatuse Liit, Käsitööõpetajate Selts „Aita“, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate Liit, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liit, Eesti Ajalooõpetajate Selts, MTÜ Kunstihariduse Ühing ja Eesti Tööõpetajate Selts.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar