6.2.13

Aastaring looduses

Kutsume Teid osalema keskkonnahariduslikus projektis

„Aastaring looduses. Temaatiline aktiivõpe lastele õpetajate aktiivõppepäevade alusel“ Lääne-Virumaa õpetajatele

Läbiviimise aeg   jaanuar – detse mber 2013.a.

Projekti läbiviija:Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, info@hared.ee , 5289035 Eve Külmallik

Projekti sekretär: Mairi Enok, Tallinna Lehola Keskkonnahariduskeskus, tel: 5088654
enokmairi@gmail.com
Projekti eesmärk:
 Laste loodusetundmise parandamine ja õuesõppe harjumuste kujundamine. Õpetajate loodusteadmiste ja aktiivõppe meetodite kasutamisoskuste suurendamine. Liikide, maastike, loodusnähtuste ja aktiivõppemeetodite õppimine ehedas looduskeskkonnas. Lääne-Virumaa lasteaia ja algklasside õpetajate keskkonnateadlikkuse tõstmine.

Õppepäevade raames saavad õpetajad teadmisi aastaajalistest muutustest looduses, taimede ja loomade strateegiatest muutuvates keskkonnatingimustes toimetulekuks ning oskavad seeläbi tuua näiteid erinevatest kohastumustest sesoonsete muutustega. Osavõtjad täiendavad oma teadmisi kaitsealustest liikidest ja nende eluviisidest. Osavõtjad oskavad erinevatel aastaaegadel ära tunda liike ja loomade tegevusjälgi. Osavõtjad oskavad näha ja seletada aastaajalisi muutusi looduses ja oskavad teadmisi õppetegevustes kasutada.

Koolituse käigus koostatakse iga osavõtja iseseisva töö abil kogumik, mis sisaldab fotosid Lääne-Virumaa looduskaitseobjektidest ning metoodilisi juhendeid nende kasutamiseks õppetöös.

Projekti tegevuskava:

4 kahepäevast koolitusmoodulit õpetajatele a`13 ak tundi, mis toimuvad Rakveres:

I moodul „Talv“ 26.-27.veebruar

II moodul „Kevad“ 14.-15.mai

III moodul „Suvi“ 19.-20.juuni

IV moodul „Sügis“ 25.-26.september

Iga mooduli raames on lisaks loengutele, rühmatöödele ja koostööõppevormidele kavandatud praktiline õppekäik loodusesse. Esialgselt valitud õppekäikude sihtkohad:

I moodul rannikumaastik nt. Vainupea, Toolse, Kunda,

II moodul Viru raba ja seda ümbritsev mets,

III moodul Seljamäe õppe-matkarada,

IV moodul Altja-Vergi, veelindude vaatlus, Altja õpperada.

Esialgselt valitud õuesõppe paigad võivad muutuda olenevalt osavõtjate soovist ja varasemast kogemusest.

Koolitused viivad läbi Sirje ja Georg Aher ning Eve Külmallik

Esialgne programm:
I moodul
1. päev

10.00 - 10.30 Sissejuhatus

10.30 - 12.00 Aastaajaga seotud loodusnähtustest ja iseärasustest

12.00 - 12.45 Lõuna

12.45 – 16.30 Õppekäik loodusesse/parki. Metoodilisi võtteid. Liigiõpe.

16.30 – 17.00 Kokkuvõte päevast

2. päev

9.00 - 10.30 Taimede ja loomade kohastumistest vastavale aastaajale.

10.30- 10.45 Paus

10.45 – 12.15 Töö kahes rühmas:

1. rühm: Aastaaja õppimisega seotud mängud/meisterdamine

2. rühm: Aktiivõppe võtteid aastaaja käsitlemiseks

12.15 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.30 Rühmad vahetuvad

14.30 – 15.00 Kokkuvõte koolitusest

Teised moodulid:

1. päev


10.00 – 11.15 Sissejuhatus. Ülevaade kodutöödest.

11.15 – 11.30 Paus

11.30 - 12.30 Aastaajaga seotud loodusnähtustest

12.30 - 13.15 Lõuna

13.15 – 16.30 Õppekäik loodusesse/parki. Liigiõpe. Metoodilisi võtteid, sh mängud või meisterdamine looduslikust materjalist.

16.30 – 17.00 Kokkuvõte päevast

2. päev

9.00 - 10.30 Taimede ja loomade kohastumistest vastavale aastaajale.

10.30- 10.45 Paus

10.45 – 12.15 Töö kahes rühmas:

1. rühm: Aastaaja õppimisega seotud mängud/meisterdamine

2. rühm: Aktiivõppe võtteid aastaaja käsitlemiseks

12.15 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.30 Rühmad vahetuvad

14.30 – 15.00 Kokkuvõte koolitusest

Projekti käigus loodud õppematerjalide jaoks luuakse internetis koduleht. Koduleht on kättesaadav kõikidele soovijatele.
Projekti läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Omaosalus iga osaleja kohta on 85 eurot.


Huvilistel palume registreeruda hiljemalt 11.veebruariks klõpsates alloleval lingil:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDZ5QlB5NWg4UWUxVklHcDd3VVZuSmc6MQ

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar