27.2.13

2013- pärimuskultuuri aasta


Eriliste inimeste ja nende oskuste avastamiseks ei pea minema kaugele- ka sinu kodukohas võib leiduda keegi, kes oskab mängida mõnda rahvapilli või tantsida pärimustantsu.  Meie maakond on rikas kultuuri- ja loodusmälestiste ning rahvapärimuse poolest. Paraku on tänapäeval kadumas traditsioon pärimusi põlvest põlve noorematele edasi  anda.
Vanade traditsioonide elustamiseks ja unarusse jäänud lugude leidmiseks kuulutab Tantsuselts Tarapita koostöös  Väike-Maarja Muuseumi ja  Väike-Maarja Gümnaasiumiga välja pärimuse kogumise võistluse õpilastele: „Neid viise me mängisime, neid tantse me tantsisime.“

 Töid ootame kahes kategoorias:
-          rahva seast korjatud  pärimused, mis puudutavad rahvapille (v.t.soovitusi kogujale )
-          rahva seast korjatud pärimused, mis puudutavad pärimustantse (v.t. soovitusi kogujale)

Mõlemas kategoorias on kolm  vanuseklassi: 2.-3. klass; 4.-6. klass; 7.-12. Klass. Parimatele töödele ja juhendajatele väärilised auhinnad!
Tööd peavad olema varustatud  vanuseklassiga ning lisatud autori andmed (nimi, kool, juhendaja, mail, telefon). Rahva seast kogutud pärimusel- tantsul, pillilool- peavad olema andmed nii pillimehe/tantsija (vanus, sugu, nimi) kui ka koguja (kool, klass, nimi) kohta ning viis, kuidas pärimus talletati (salvestati mälukandjale, kirjutati üles, lindistati vms).  Töid võib koostada  ka videoklipina või audioklipina (mp3 formaadis). Eesistaksime Teie lugu saada digitaalsel kujul e-kirja lisana või salvestatuna CD/DVD-le. Kui Te aga arvutiga nii heas suhtes pole, siis käsitsi. Lisadena sobivad fotod, väljalõiked, dokumendid, noodid vms.

Kui meie koolilastelt laekub küllaldaselt väärt materjali, sünnib parimatest lugudest ka raamat ning lood edastame ERM-ile.  Seega, ootame kõikide Virumaa  koolide aktiivset osalemist.
Teie töid ootame hiljemalt 12.aprilliks 2012. E-kirjana- egne@v-maarja.ee või paberkandjal aadressile- Väike-Maarja Gümnaasium  Pikk 1, Väike-Maarja 46202. Tulemused tehakse teatavaks Väike-Maarjas  ülemaailmsel tantsupäeva tähistamisel 29.aprillil.

Lisa: soovitusi kogujaile.

Rahvapille, mida uurida:  1) löökpillid -lokulaud, käristi, tirinui, krapp, heliraud, pingipill, jauram
2) lõõtspillid- lõõts, eesti lõõts, libliklõõts, akordion
3) keelpillid- kannel, väikekannel, saatekannel, Hiiu kannel,viiul, mollpill, põispill, mandoliin
4) puhkpillid- vilepillid, kõrrepillid, roopillid, torupill, sarvepill

Soovituslikke küsimusi: 
Kas teie ümbruskonnas mängib(s) keegi mõnda rahvapilli?
Kuidas see pill on omanikuni jõudnud?
Pilli ehituslik omapära?Mängimine- üksi, orkestris, esinemisena?
Muusikalised võimalused ja mängutehnika?
Pärimustants=traditsiooniline tants
Kas teie ümbruskonnas oskab(s) keegi pärimustantse?
Mis rühma koosseisus uuritav isik tantsib/tantsis? Kui kaua?
Missuguseid tantse tantsitakse teie pere-, kogukonna  jt.  pidudel?
Tantsuvõtted, liigutused, normid, tavad?

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar