14.10.13

Tallinna ÜlikoolI pressiteade


Konverents ja meistriklassid õpetajatele õppetöö elavamaks muutmiseks ja
oskuste täiendamiseks

21. ja 22. oktoobril toimub Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (M218)
Kasvatusteaduste Instituudi kasvatusteaduste osakonna korraldatud konverents
"Erinevad teed ja võimalused inimkeskseks hariduseks".

Konverentsiga seatakse eesmärgiks esitleda eesti ja vene koolide
õpetajaskonnale ja teistele huvilistele humaanse pedagoogika ideid läbi
erinevate ettekannete ja meistriklasside.  Esinevad inimkeskse pedagoogika
ideestiku esindajad Venemaalt, Soomest, Leedust ja Eestist. Meistriklassides
tutvustatakse konkreetseid didaktilisi ja metoodilisi võimalusi õppetöö
elavaks muutmisel ning õpetaja professionaalsete oskuste täiustamisel.
Konverentsi töökeeled on eesti, vene ja soome keel.

Konverentsi osavõtutasu (sisaldab konverentsi materjale ja kohvipause) on 50
eurot. Eelregistreerimine toimub meiliaadressil juhataja@llk.tln.edu.ee.
Lisada märksõna „konverents“.

Konverentsil osalenud saavad Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi
koolitustunnistuse.

Konverentsi korraldavad TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi kasvatusteaduste
osakond, Eesti humaanse pedagoogika ühiskondlik keskus ja Lasnamäe
Lastekeskus.

Konverentsi ajakava:

21.oktoober 2013.

10.00 – 10.15.    Avamine. Tervitused
10.15 -  11.00    Videotervitus Ś.Amonaśvililt.  Marina `Siśova (Venemaa)
“Õpetaja kui humaanse pedagoogika looja”
11.00 – 11.45     Jarno Paalasmaa (Soome) “Miks ja kuidas peaks kool
muutuma? Alternatiivpedagoogiline vaatenurk kooli arengutele ”
11.45 – 12.30    Villu Mengel (Eesti)“Õpetamis-, õppimis- ja
kasvatuskäsitus”
12.30 -  12.45    Kohvipaus
12.45 – 14.00    Irene  Stulpiniene (Leedu)  paneel-meistriklass “”Elu
õppetunnid füüsikatundides”.

14.00 – 15.00    Lõuna

15.00 -  16.30   Meistriklassid (paralleelselt)
1.Vilija `Zalene (Leedu) “Kaasaja õpetaja vaimutule allikad”
2.Jelena Paśkovskaja (Läti) “Vaimsuse ja loovuse arendamine algklasside
õpilastel”
3. Marina Abramova “Õpetaja looming kirjaliku ja suulise tegevuse
protsessis”
4.Marina Korinevskaja (Leedu) “Kohtumised saatuste ristteedel”
5.Alevtina Mõlnikova, Olga Prohorenko (Eesti) “Võrrelgem oma tegevust isade
ideaalidega”
6.  Jarno Paalasmaa (Soome) “Soome kooli edutegurid”

22.oktoober

10.00 – 10.30  Maria Tilk “Humaanse pedagoogika ideed läbi ajaloo”
10.30 – 11.00  Tiiu Kuurme “Kool on kui katkiläinud binokkel. Üliõpilaste
metafoorid kogetud ja soovitud koolist”
11.00 -  11.30  Rea Raus “Ökoloogiline, holistiline paradigma hariduses ja
selle avaldumine õpetajate arusaamades”
11.30 - 12.00    Risto Keskinen (Soome) (ettekande pealkiri täpsustamisel)
12.00 – 12.15   Kohvipaus
12.15 – 13.45  Vera Akimova (Venemaa) paneel-meisterklass “Humaanse
pedagoogika hologramm-printsiibid”

13.45 – 14.30   Lõuna

14.30 -  16.00  Meistriklassid (paralleelselt)
1.    Natalja Novikova (Läti) “Koostöö on inimlikkuse kroon”
2.    Ivi Kukk ja Siiri Siska (Eesti) “Projektitöö klassiõpetaja töös”
3.    Sirje Klaos (Eesti)“Loovus ja looming kaasaegses digihariduses läbi
õpetaja/õpilase pilgu”.
4.    Evelin Tamm (Eesti) “Intuitiivpedagoogikast”
5.    Amino Põldaru (Eesti)”Õpilaste ideed õppimise mängulisemaks
muutmiseks”
6.    Ene-Silvia Sarv (Eesti) “ Koolirõõm, koolikliima”

16.00 –16.30 Sertifikaatide kätteandmine. Konverentsi lõpetamine.


Lisateave:
Tiiu Kuurme
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi dotsent
telefon 6199764
e-post tiiu.kuurme@tlu.ee

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar