7.11.14

õppepäev


Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldab 13. oktoobril Harju Maavalitsuse (Roosikrantsi tn 12) III korruse saalis tasuta tutvustuspäeva, kus tutvustatakse loodud tugimaterjale, sh õppimist toetava hindamise kodulehte ja veebikursust, õpikogukonna meetodit õppekava uuenduste rakendamise toetamiseks ning õppekava läbivate teemade hindamisvahendeid. Samasisulised tutvustuspäevad toimuvad veel 30. oktoobril Haapsalus, 3. novembril Paides ja 17. novembril Rakveres.
Tutvustuspäevadele on oodatud koolide juhtkonnad, õpetajad ja teised koolitöötajad, aga ka selle teemaga tegelevad teised spetsialistid, kes soovivad nimetatud teemadega koolis põhjalikumalt tegeleda.

Tutvustuspäeva kava:

12.00 – 13.30 Õppimist toetava hindamise põhimõtted ja nende kasutamine
13.30 – 14.00 Kohvipaus
14.00 – 15.30 Läbivate teemade ja lõimingu rakendamise toetamise võimalused
Tutvustuspäevale palume registreerida aadressil http://goo.gl/qkWYqJ.
Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust:

Maria Isabel Runnel

Tutvustuspäevade koordinaator

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar