28.11.14

"Klassiõpetaja ja emakeeleõpetaja koostöö".

Tere

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab kursuse "
Klassiõpetaja ja emakeeleõpetaja koostöö". (Kuidas saaks õpilane 7. klassi jõudes emakeele- ja kirjandustunnis hästi hakkama?)

TARTUS
reedel, 09.jaanuaril 2015.a. kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumis 243
TALLINNAS reedel, 16.jaanuaril 2015.a. kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)

Teemad:
* Tugimüür ja raudvara: õpilase ainealased põhioskused ja -teadmised II kooliastme lõpus, nende seos põhikooli III astmes ja gümnaasiumis õpitavaga;
* Tähelepanekud eri teemade käsitlemise kohta I ja II kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpikutes;
* Metoodilisi soovitusi, ülesandeid ja harjutusi

Sihtgrupp : Kursus on mõeldud klassiõpetajatele ja II kooliastme kirjanduse õpetajatele

Lektor:  Sirje Nootre
(Sirje Nootre on Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, emakeele didaktika MA. On töötanud pikka aega TLÜ Haapsalu Kolledþi klassiõpetaja eriala eesti keele õppejõuna)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka  koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar