10.2.15

"Inimeseõpetuse õpetamisest I kooliastmes"


Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  kursuse
 "Inimeseõpetuse õpetamisest I  kooliastmes" (metoodilisi võtteid inimeseõpetuse mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
kolmapäeval, 18.märtsil kl 10.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
TARTUS reedel, 20.märtsil kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
 * diferentseeritud materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * veebipõhised õppematerjalid ainetunniks;
 * videomaterjali kasutamine ainetunnis;
 * mõttekaartide kasutamine inimeseõpetuses;
 * ainetevaheline lõiming;
 * õpilaste digipädevuste toetamine läbi erinevate tegevuste;
 * VOSK (võta oma seade kaasa) kasutusvõimalused ainetunnis;
VOSK seadmete all mõeldakse õpilaste isiklikke nutitelefone või tahvelarvuteid. Kursusele on soovitav (mitte kohustuslik!) kaasa võtta oma seade.

Lektor: Tiia Salm

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
---------

*  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  kursuse
 "Konfliktide vahendamine koolis" (Mis on konflikt? Kas konflikti on vaja vältida? Kuidas õpilasega konfliktis käituda?)

TALLINNAS
teisipäeval, 24.märtsil kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja)
NB! Õpetajad, kes on kursusest huvitatud, aga kellele sobiks Tartu asukohana rohkem, palume oma soovist hiljemalt veebruarikuu lõpuks märku anda. Piisava osalussoovi korral korraldame kursuse  kevade jooksul ka Tartus

Sihtgrupp: I ja II kooliastme õpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid


Teemad:
 
* Konflikti olemus ja mõju suhetele ning õpimotivatsioonile;
 * Konflikti vahendamist soodustavad eelhoiakud: positiivse kavatsuse printsiip- inimene ja tema käitumine pole üks ja seesama;
 * Konflikti vahendamise takistused;
 * Konflikti vahendamise üleehitus;
 * Lepingu sõlmimine osapooltega;
 * Aktiivse kuulamise oskuse rakendamine vahendamise juhtimisel;
 * Hinnanguvaba kirjeldamine kui konflikti selguse tagaja;
 * Osapoolte vajaduste sõnastamise abistamine;
 * Osapoolte tunnetega tegelemine

 Lektor: Ene Kulasalu

Kursuse osalustasu 52.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
--------
Veel võimalik osaleda järgmistel kursustel

* "Väärtuskasvatus algkoolis"  Tallinnas 26.veebruaril. Kursusele veel 4 vaba kohta. Lähem info siin
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#v%C3%A4%C3%A4rtuskasvatus * viimane lisakursus "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes" Tallinnas 04.märtsil. Lähem info siin:
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#emakeele Kena talvejätku!
AMI ainekeskus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar