31.5.15

AMI koolitused


Tere

saadame info Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskuse poolt augustikuus korraldatavate klassiõpetajate kursuste kohta. Lisaks kordame teadet juunikuus toimuvatest kursustest

Kõikide kursuste lähem info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva
--------

* kursus "Klassiõpetaja ja emakeeleõpetaja koostöö." (Kuidas saaks õpilane 7.klassi jõudes emakeele- ja kirjandustunnis hästi hakkama?

TALLINNAS
teisipäeval, 18.augustil kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
NB! Tegemist 2015.a. jaanuarkuus Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud.

Teemad:
* Tugimüür ja raudvara: õpilase ainealased põhioskused ja -teadmised II kooliastme lõpus, nende seos põhikooli III astmes ja gümnaasiumis õpitavaga;
* Tähelepanekud eri teemade käsitlemise kohta I ja II kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpikutes;
* Metoodilisi soovitusi, ülesandeid ja harjutusi

Sihtgrupp : Kursus on mõeldud klassiõpetajatele ja II kooliastme kirjanduse õpetajatele

Lektor:  Sirje Nootre
(Sirje Nootre on Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, emakeele didaktika MA. On töötanud pikka aega TLÜ Haapsalu Kolledþi klassiõpetaja eriala eesti keele õppejõuna)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
registreerumine kuni 22.juunini. Arve saadame meilitsi augustikuu alguses

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ --------

kursus  "Inimeseõpetuse õpetamisest I  kooliastmes" (metoodilisi võtteid inimeseõpetuse mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
esmaspäeval, 24.augustil kl 11.00-16.00  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
NB! Tegemist 2015.a. märtsikuus Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud.

Teemad:
 * diferentseeritud materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * veebipõhised õppematerjalid ainetunniks;
 * videomaterjali kasutamine ainetunnis;
 * mõttekaartide kasutamine inimeseõpetuses;
 * ainetevaheline lõiming;
 * õpilaste digipädevuste toetamine läbi erinevate tegevuste;

Lektor: Tiia Salm
(Tiia Salm on Jäneda Koolii õpetaja-metoodik. On töötanud pikka aega ka HITSA Innovatsioonikeskuse [endine Tiigrihüppe SA] koolitajana, koostanud klassiõpetajatele hulgaliselt erinevaid praktilisi õppematerjale)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
registreerumine kuni 22.juunini. Arve saadame meilitsi augustikuu alguses

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ --------

* kursus "Loodusõpetuse õpetamisest I ja II kooliastmes"

TALLINNAS
esmaspäeval, 08.juunil kl 11.30-16.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
NB! Tegemist 2014.a. sügisel Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud.

Teemad:
* loovuse arendamine loodusõpetuse tundides;
* videote, simulatsioonide ning animatsioonide kasutamine;
*
visualiseerimine loodusõpetuse tundides (idee- ja mõistekaartide kasutamine);
* kuulamisülesanded;
* õppeainete lõimingu võimalusi

Lektor: Tuuli Koitjärv

Kursuse osalustasu 56.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kursuse info ka  koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#loodus -------

* kursus "Matemaatika õpetamisest 1.klassis" (metoodilisi võtteid matemaatika õpetamise mitmekesistamiseks)

TARTUS
neljapäeval, 11.juunil kl 11.00-15.00  Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides
NB! Tallinnas toimus kursus 28.aprillil

Teemad:
 * õpilast arendavad matemaatilised mängud;
 * mitmesugused materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * ainetevaheline lõiming;
... ja muud praktilist ning kasulikku

Lektor: Kaja Belials
(Kaja Belials on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, mitmete õppevahendite autor. Tema koostatud õppevaraga saab tutvda ka  siin     http://www.skriibus.ee/views/oppevara.xhtml

Kursuse osalustasu 47.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kursuse info ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#matemaatika1 Edukat õppeaasta lõppu!
AMI ainekeskus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar