27.10.15

Lugupeetud 1.-3. klasside õpilased ja õpetajadHull Teadlane kutsub kõiki Eesti koolide 1.-3. klasside õpilasi osalema teaduskonverentsil „Muld kui kuld“. Konverentsil osalemiseks tuleb õpilastel nelja- kuni kuueliikmelistes rühmades kasvatada taimi, viia läbi vaatlusi, nende põhjal uurimistöö koostada ja see Hullule Teadlasele saata.

Igal rühmal tuleb kuue nädala jooksul vaadelda seemnetest kasvama pandud taimi kolmes erinevas kasvukeskkonnas, mille tingimused erinevad temperatuuri, niiskuse ja valguse poolest: näiteks niiske ja soe, kuiv ja külm, pime ja soe. Vaatluste läbiviimisel ja tulemuste kirjapanemisel soovitame kasutada ka tehnoloogilisi vahendeid (nt mobiiltelefoni või kaameraga filmimine/pildistamine).

Vaatlusperiood peab jääma vahemikku november 2015 kuni veebruar 2016. Uurimistööde koostajatel on võimalus kirjutada Hullule Teadlasele (hull.teadlane@ut.ee) ning esitada küsimusi ja saada nippe praktiliste vaatluste läbiviimiseks ja uurimistulemuste kirjapanemiseks. Parimate uurimistööde selgitamisel hinnatakse atraktiivset uurimisküsimuse püstitamist ja sellele vastamist, uurimistöö teoreetilist osa ja praktiliste vaatluste läbiviimist ning oskust luua seoseid teiste loodusnähtustega.

Konverentsi käigus valmivate uurimistööde tulemuste esitamine on jagatud kolme etappi: koolisisene voor, piirkondlik voor (osalevad maakonnad jagunevad piirkondadesse) ja lõppvoor. Koolisiseses voorus ei ole võistkondade arv piiratud, kuid
projektis osalevad meeskonnad tuleb hiljemalt novembris 2015 registreerida.

Piirkondlikku vooru saab iga kool saata vanuseastme arvestuses parima võistkonna, st üks võistkond 1. klassidest, üks võistkond 2. klassidest ja üks võistkond 3. klassidest. Piirkondliku vooru korraldamist koordineerib Tartu Ülikooli muuseum. Piirkondliku vooru üheks osaks on Hullu Teadlase külaskäik koos teemaga seotud eksperimentide ja katsete tegemisega, kus ka õpilased saavad kaasa lüüa.

Piirkondlike voorude parimad uurimistööd ja nende autorid saavad võimaluse osaleda Hullu Teadlase II teaduskonverentsi lõppvoorus, mis toimub 2016. aasta mais Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis.

Teaduskonverents viiakse läbi Tartu Ülikooli muuseumi ja Tartu Ülikooli teaduskooli koostöös ja seda toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo: hull.teadlane@ut.ee, tel 737 6071

Parimate tervitustega
Hull Teadlane

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar