15.10.15

AMi kursused

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
 "Eesti keele erinevate osaoskuste arendamine ja lõimimine I kooliastmes"

TALLINNAS
reedel, 20.novembril kl 11.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) TARTUS neljapäeval,26.novembril kl.11.30- 15.30 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
* Suuline keelekasutus - kõnelemine ja kuulmine;
* Lugemine -   lugemistehnika ja teksti mõistmine;
* Kirjutamine - kirjatehnika, õigekiri ja tekstiloome
 Kursusel räägitakse klasside kaupa kõigist osaoskustest, lisades juurde rõhuasetused ning lõimingu
võimalused erinevates klassides

Lektorid: Kaie Kubri, Thea Simmerman
(Kaie Kubri ja Thea Simmerman on Tartu Erakooli (TERA) õpetajad, mitmete õppevahendite autorid)

Kursuse osalustasu 48.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar