14.3.18

"Loovus ja kasvatus"


TLÜ Rakvere kolledž pakub suurepärast võimalust osaleda koolitusel "Loovus ja kasvatus". 

Koolitaja phD Maarika Pukkpikaajaline Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Ülikooli lektor, lapsest lähtuva kasvatuse uurija ja edendaja Eestis ja Soomes. 

Koolituse sihtgrupp: sotsiaalpedagoogid ja lasteaedade/koolide pedagoogid. 

EesmärkOmandada teadmised loovusest kasvatuse ja hariduse kontekstis. Suunata osalejate loovat mõtlemist. Kursuse läbinu oskab teadlikult toetada erinevate inimeste loovuse avaldumist.

Koolituse lühikirjeldus:  Loovuse mõiste ja loovusteooriad. Loominguprotsess. Loovuse olulisus lapsepõlves, hariduskultuuris, ühiskonnas. Loovusele avatud sotsiaaltöö keskkond. Tegevuskultuuri mõiste olulisus sotsiaaltöö valdkonna argipäevas. Laste, noorte, täiskasvanute, eakate loovuse arendamine. Inimese arengu motiveerimine loovate õppemeetodite kaudu. Lapsest lähtuv kasvatus (Kinos, Pukk 2010; Pukk 2015) Bronfenbrenneri (1996) ökoloogiline paradigma. Kultuur-ajalooline lähenemine (L.Võgotski) inimese elukaares. Reggio Emilio põhimõtete (kogukondlikus) rakendus ülikoolis, üldhariduskoolis ja lasteaias. J. Käisi mõju 3.aastatuhandel. Tulevikukasvatuse lähtekohad ja käsitlused sotsiaaltöö probleemide ennetamise võimalusena. Tulevikuvalmidus läbi kultuuri, väärtuste, eetilisuse ja moraali. Kasvatusteadus globaliseeruvas maailmas. Kõrghariduse alussammas – loovus. Loovuse olulisus lapsepõlves, hariduskultuuris, sotsiaaltöös. Inimese omakultuur.

Toimumise aeg ja koht: 19.-20.märts, Rakvere kolledž Pikk 40
19.märts kell 10:00-17:15 ja 20.märts kell 8:15-15:30

Hind: 40 eur (käibemaksu ei lisandu)

Koolitus toimub samas grupis tudengitega. Kohtade arv piiratud. 
Osalemissoovist palume teada anda merle.vallner@tlu.ee (osaleja nimi, isikukood, arve saaja ja maksja andmed, arve saatmise aadress). 

Lugupidamisega, 
Merle Vallner
Täienduskoolituse spetsialist 
TLÜ Rakvere Kolledž


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar