17.12.13

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri


Uudiskirja autorite koolituspäevad Tartus
29.-30. novembril olid koos õpetajate võrgustikutöö uudiskirja kaasautorid, et täiendada teadmisi ja koguda muljeid Eesti meedias toimuvast. Oli, millest rääkida...
 
SA Innove jõulutervitus
 
Õpetajad arendasid finantskirjaoskust
Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskus korraldas 27. novembril seminari õpetajatele. Peamine teema oli noored ja finantsmaailm, aga suurt elevust tekitas ka töötuba "Kaelani võlgades, kuidas edasi?"
 
Kui laps käitub halvasti...
Haiglaõpetajate seltsi liikmed õppisid, kuidas aidata käitumis- ja suhtlemisprobleemidega last, tema vanemaid ja õpetajaid endidki.
 
Probleem kui oskus, mida pole veel õpitud
Õpilaste käitumisprobleemidega on kimpus nii õpetajad kui ka lapsevanemad. Justkui seda õpetajate muret tajudes korraldas Eesti Klassiõpetajate Liit sügisseminari „Ei ole üksi ükski jüts“, mille võõrustaja oli Tartu Tamme gümnaasium.
 
Loodi Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit
ERMHLi liikmeks on oodatud nii muusikaõppeasutuste õpetajad, juhid ning arendajad, huvi- ja erahariduse vallas tegutsevad õpetajad kui ka kõik teised, kes rütmimuusika hariduse edendamise vastu huvi tunnevad.
Saksa keel avab uksed
25. oktoobril toimus Tallinna saksa gümnaasiumis koostöös Tallinna ülikooliga rahvusvaheline konverents „Saksa keel avab uksed“.
 
Saksa keele õpetajad on jätkuvalt toimekad
Saksa keele õpetajatel ei tule aktiivsetest tegemistest puudu –  Baltimaade saksa keele õpetajate  ja aastakonverentsi korraldamine, veebiviktoriinid koduleheküljel, kuues saksakeelne e-konkurss toimumas, IT-grupi veebitunnid.
 
Tagasivaade koolimeeskondade koolitusele: kuidas toetada HEV-õpilast
Tabasalu ühisgümnaasium on suur kool, kus kolmandat aastat töötavad ka HEV-õpilaste eriklassid, on koduõppel ja lihtsustatud õppel olevaid õpilasi, õpilasi toetatakse erinevate tugiteenustega, mis kooli pädevuses määrata.
 
Konkurss "Nutikad õpilastööd 2014"
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit korraldab üleriigilise praktiliste õpilastööde konkursi "Nutikad õpilastööd 2014".
 
Õpetamine ja hindamine tehnoloogiavaldkonna õppeainetes
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub osalema täienduskoolitusseminaril "Õpetamine ja hindamine tehnoloogiavaldkonna õppeainetes".
 
Innovaatika ja loovus on tehnoloogia ainevaldkonna võtmesõnad
Tänavu oktoobris ja novembris toimusid täienduskoolitused tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpetajatele, kus käsitleti rõhuasetuste väljatoomist aineõpetuses nii Eesti kui teiste maade näitel.
 
Suvekool ja kultuuripärand
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekooli teemad olid valitud nii, et need toetaksid õpetajate kohanemist uue õppekavaga ning pakuksid võimalusi, kuidas rikastada tavapärast ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamist kaasaegsete ja uuenduslike meetoditega.
 
Valmis Eesti kultuurilugu tutvustav õppekomplekt
2. novembril tähistas Eesti Ajalooõpetajate Selts Tallinnas Eesti Ajaloomuusemi Maarjamäe lossis pidulikult seltsi 20. aastapäeva. Juubelikonverentsiks valmis mahukas 17 raamatust koosnev kultuurilooline õppekomplekt kõigi Eesti maakondade, Tallinna ja Tartu kohta.
 
Hakkame leiutama!
Hakkaks küll, aga ei oska – nii mõtles enamik Paide ühisgümnaasiumi õpilasi enne kohtumist Martin Esinurmega, noormehega Tallinna tehnikaülikoolist.
 
Pärimus, haridus ja autoriõigused
Eesti Käsitööõpetajate Seltsi "Aita" sügisseminar "Pärimus ja haridus " toimus 21. oktoobril Türi kultuurimajas. Teema käsitles pärandkultuuri püsimajäämise võimalusi tänapäeva maailmas.
 
Kontrolli, kas saaksid hakkama Inglise koolis
Briti koolijuhid soovitavad, et õpilased hindaksid õpetajaid kõikides koolides ning elektrooniliselt ettevalmistatud küsimused, millele tuleks vastata skaalal 1-st 5-ni, on selles artiklis esitatud mõtiskluseks ka meie õpetajatele-õpilastele.
 
Projekt "Avatud ja koostöökeskne lasteaed"
Hea Alguse võrgustik on jõudsalt laienenud ja kontaktisikutest on saanud koostööpartnerid projektides, samuti lektorid Hea Alguse koolitustel.
 
Pärnu vanalinna põhikooli sportlik isadepäev
9. novembril toimus Pärnu vanalinna põhikoolis isadepäeva tähistamiseks mõeldud üritus pealkirjaga „Minu sportlik isa ja minu pere“.
 
Õpetajate võrgustikud – mitmekülgne uusaeg
Õpetamine on kunst, mis peab suutma õpilastes tekitada uute teadmiste suhtes vaimustust. Nii tuleks kogu haridussüsteemi vaadelda kui kohanemisvõimelist, loomingulist kogukonda, mis vahendab kogemusi alt üles võrgustike abil.
 
Pestalozzi programmi esimene suvekool
Pestalozzi programm on Euroopa Nõukogu (EN) programm, mis pakub ENi riikide haridustöötajatele võimalusi osalemiseks erinevatel täiendkoolitustel Euroopas. Pestalozzi programmi eesmärk on rakendada Euroopa Nõukogu põhimõtteid – demokraatiat, inimõiguste tunnustamist, väärikust ning seadusandlust – hariduselus ning toetada ENi liikmesriike nende väärtuste rakendamisel koolides. Pestalozzi programmi täiendkoolitused toimuvad eesmärgiga arendada edasi oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud demokraatliku ühiskonna säilitamiseks ning edasi arendamiseks.
SA INNOVE
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn | E-R 8.30 - 17.00 |
Telefon 735 0501 | Faks 735 0600 | E-post: innove[ät]innove.ee
Kliki siia, kui sa ei soovi enam Innove uudiskirju saada

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar