24.1.14

Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse koolitused


Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus kutsub teid koolitustele. Pakume nii avatud koolitusi, kui ka Eduko programmi poolt toetatavaid koolitusi, mis on töötavale õpetajale tasuta. Kui te ei leia meie koolituskalendrist endale sobivat kursust, saate tellida koolituse, mille õppekava on koostatud just teie organisatsiooni vajadusi silmas pidades. Valik tellitavatest koolitustest on leitav SIIT. Küsige koolituspakkumist tk@tlu.ee või 6210560.

Av
Avalikud koolitused

10.02.2014 Huvitavad ja arendavad tegevused muusikatundides, 26 h (põhikooli muusikaõpetajad)
12.02.2014 Õppimise ja arengu toetamine koolis. Pedagoogiline nõustamine, 52 h (üldhariduskoolide õpetajad, erikoolide õpetajad, õppealajuhatajad)
17.03.2014 Rõõm ja avastamine lapse esimestel eluaastatel, 16 h (kõik huvilised)
17.03.2014 Haridusasutuse juhtimine, 240 h (haridusasutuste juhid)
28.03.2014 Mäng ja muusika, 26 h (vene keeles, koolieelsete lasteasutuste, huvikoolide ja algklasside muusikaõpetajatele)
10.04.2014 Matemaatika põhikooli III kooliastmes, 26 h, (üldhariduskoolide õpetajad)
14.04.2014 Matemaatikapädevuse kujundamise võimalusi I ja II kooliastmes matemaatika õppimisel ja õpetamisel
16.05.2014 Kunstid lapse tervikliku arengu teenistuses, 26 h (üldhariduskoolide õpetajad)

Pikem tutvustus ja registreerimisvorm avaneb, kui klõpsata lingil.

 
Valik lähiajal algavatest Eduko koolitustest, kuhu on veel vabu kohti:

 
13.02 13 Õhinapõhine kümblemine, 52 h (põhikooli aineõpetajad ja klassiõpetajad)

Kursus tutvustab keelekümblusprogrammi eesmärki, põhimõtteid, seost riikliku õppekavaga ning millised on keelekümblusmetoodika põhimõtted. Kuidas toimub lõimitud aine- ja keeleõpe, kuidas seda õppeprotsessi juhtida.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

21.02 
. Arvuti kasutamine uurimistöös, 52 h (gümnaasiumi valikkursuse „Arvuti kasutamine uurimistöös“ õpetavad õpetajad)
Kursusel tutvustatakse AKU metoodikat, õppematerjale ja e-õppekeskkonna kasutamist.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

27.02 
.2 Üldpädevuste hindamine ja nende arengu toetamine suhtlus-, õpi-, sotsiaalse-, ja enesemääratluspädevuse näitel, 104 h (põhikooliõpetajad)

Tutvustatakse, kuidas rakendada üldpädevusi õppetöös. Milline on üldpädevuste kirjeldamise teoreetiline taust, kuidas arendada suhtlus-, õpi-, sotsiaalset ja enesemääratluspädevust.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

 


Antakse uusi teadmisi ja oskusi tehnoloogia ja innovatsiooni teemade rakendamisvõimalustest põhikooli loovtöö või uurimistöö juhendamisel.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

17.03 . Andekuse võlu ja valu: kuidas mõista ja õpetada andekat last, 52 h (vene õppekeelega koolide klassiõpetajad ja põhikooli aineõpetajad) 

Kuidas ära tunda ja kuidas õpetada andekat last, millised on tema eripärad, kuidas teha koostööd andeka lapse vanematega.
Lisainfo: Irina Birjukova,
irina.birjukova_1@tlu.ee, 6210560

20.03 
Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis, 78 h (gümnaasiumiõpetajad)

Kursusel antakse vajalikke teadmisi, mida läheb vaja gümnaasiumiastme uurimistööde juhendamisel.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

20.03 Õppimist ja õppija arengut toetav nõustamistegevus koolis, 52 h (üldhariduskoolide õpetajad)

Kursusel õpetatakse pedagoogilist nõustamist koostöös kooli teiste meeskonnaliikmetega ning lapsevanematega.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

08.04 Eesvedamine ja juhtimine õpetaja töös haridusasutuse ja õppija arengu toetamisel, 52 h, (üldhariduskoolide õpetajad)

Kursusel käsitletakse õpetajat kui juhti ja liidrit ning organisatsiooni väärtuste kandjat ja kultuuri loojat.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

 


Tutvustatakse veebipõhise õppe võimalusi keeleõppes.
Lisainfo: Irina Birjukova,
irina.birjukova_1@tlu.ee, 6210560

 

17.04 1717Uurimistöö juhendamine põhikoolis, 78 h (põhikooli õpetajad)

Antakse vajalikke teadmisi põhikooli uurimistööde juhendamiseks.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

 

Eduko koolituskalender täismahus on leitav SIIT.  Eduko kursuste leidmiseks tuleb koolitusvaldkonna lahtrile sisestada sõna „Eduko“.

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar