4.3.15

veebiloeng


Lugupeetud nutika noore leiutaja õpetaja, lapsevanem ja juhendaja!


Kutsume teid kasutama suurepärast võimalust, et  kuulata/vaatata veebiloengut „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“.
Loengus kuuldav on kindlasti kasutatav peale koolitunni ka kodus, huviringis jm ning avab uue vaate  ümbritsevale. 

Loengu otseülekanne (veebinar) algab 9. märtsil kell 15-16.30. Loeng kestab 60 minutit, seejärel on aeg online-küsimusteks. Ootame veebinari vaatama-kuulama kõiki üldharidus- ja kutsekoolide õpetajaid, huviringide juhendajaid ning lapsevanemaid.

Tähelepanu! Selleks, et ülekannet Internetis jälgida, palume registreeruda hiljemalt 9. märtsil kella 12ks (aga mida varem, seda parem!), et jõuaksime teile saata vajalikud juhendid ja veebilingi. Videoülekanne, st veebinar tehakse Scientixi portaali videokeskkonnas, kuhu on vaja eelnevalt sisse logida ja üht-teist oma arvutis ka sättida.
Registreerumiseks täitke vorm veebinari kodulehel
http://www.etag.ee/teadpop/opilasleiutajate-konkurss/opetajate-koolitused-kuidas-juhendada-leiutamist/veebinar-leiutamisest-loovtoona/

Loengu peab Merike Rehepapp Eesti Kunstiakadeemiast. Ta on ka varem õpetajaid koolitanud leiutamise ja disaini teemadel  ning osalenud õpilasleiutajate riikliku konkursi hindamiskomisjoni töös.

Sissejuhatus veebinari
Meie elu möödub suuremal või vähemal määral inimloodud ehk tehiskeskkonnas. Seetõttu on oluline seda keskkonda nii mõista kui vajadusel ka luua. Disainerlik mõtteviis loob võimaluse meid ümbritseva mõistmiseks, õpetab kriitiliselt suhtuma nii enda kui ka teiste poolt loodavasse keskkonda ja annab positiivsete lisaväärtuste loomise vahendid. Disain kui mõtteviis läbib kõiki meid ümbritsevaid eluvaldkondi ning seob neid omavahel. Disainiõpetuse sisuline eesmärk üldhariduskoolis on õpetada lapsi märkama neid seoseid nii erinevate eluvaldkondade ja õppeainete vahel kui ka seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel. Õpitakse disainerlikku mõtteviisi, mis annab inimloodud keskkonna tõlgendamise ehk lugemise oskuse.

Disainiõpe annab üldhariduses mitmekülgset tuge õpilase arengul. Põhieesmärk on arendada praktilist loovust. Mis on aga praktiline loovus? See on julgus mõelda asjadest, mida pole veel olemas või asetada olemasolevaid asju ebatavalisse keskkonda. Seda kõike praktilise eesmärgi saavutamiseks lahendades kellelegi olulist probleemi.

Loeng on toeks põhikooli loovtööde ning gümnaasiumi praktiliste tööde, aga  ka kodus või huviringis koos lastega tehtava juhendamisel.
Õnnestunud laste tööd saab saata sügisel toimuvale õpilasleiutajate riiklikule konkursile.

Veebinari korraldab Eesti Teadusagentuur rahvusvahelise projekti Scientix raames.
Eesti Teadusagentuur korraldab üleriigilist õpilasleiutajate konkurssi ja koolitusi juhendajatele. Veebiloeng on hiljem kõigile kättesaadav rahvusvahelises õppematerjalide veebivaramus scientix.eu. Rahvusvahelise projekti Scientix eesmärgiks on edendada loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalast haridust ja kujundada üle-euroopalist võrgustikku. Projekti peamiseks sihtrgupiks on õpetajad ja selle keskmes asuv portaal scientix.eu koondab õppematerjale üle kogu Euroopa.

Tagasisidet veebinarile saab pärast selle toimumist jätta siin.


Lisainfo:


Margit Lehis
Õpilasleiutajate riikliku konkursi koordinaator
margit.lehis@etag.ee
Tel 730 0335, 520 3270

Reet Rannik
Scientixi projektikoordinaator
reet.rannik@etag.ee
Tel 730 0332, 5347 2959

Eesti teadusagentuur

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar