8.3.15

AMI kursused


Jätkuvalt võimalik osaleda järgmistel kursustel

*  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  kursuse
 "Inimeseõpetuse õpetamisest I  kooliastmes" (metoodilisi võtteid inimeseõpetuse mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
kolmapäeval, 18.märtsil kl 10.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
TARTUS reedel, 20.märtsil kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
Kursuse alapealkiri on "Õpetajalt õpetajale". Seal käsitletakse  I kooliastme inimeseõpetuse põhiteemasid läbi erinevate praktiliste tegevuste
 * diferentseeritud materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * veebipõhised õppematerjalid ainetunniks;
 * videomaterjali kasutamine ainetunnis;
 * mõttekaartide kasutamine inimeseõpetuses;
 * ainetevaheline lõiming;
 * õpilaste digipädevuste toetamine läbi erinevate tegevuste;
 * mitmesugust harjutusvara;
 * VOSK (võta oma seade kaasa) kasutusvõimalused ainetunnis;
.... ja muud praktilist ja kasulikku

VOSK seadmete all mõeldakse  isiklikke nutitelefone või tahvelarvuteid. Kursusele on soovitav (mitte kohustuslik!) kaasa võtta oma seade.

Lektor: Tiia Salm
(Tiia Salm on Jäneda Kooli õpetaja-metoodik. On töötanud pikka aega ka HITSA Innovatsioonikeskuse [endine Tiigrihüppe SA] koolitajana, koostanud klassiõpetajatele hulgaliselt erinevaid praktilisi õppematerjale)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#inimese Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
---------------------------------
kursus
 "Konfliktide vahendamine koolis" (Mis on konflikt? Kas konflikti on vaja vältida? Kuidas õpilasega konfliktis käituda?)
TALLINNAS
teisipäeval, 24.märtsil kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
 lähem info siin
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#konflikt
!

Kena kevadeootust
ja kaunimale poolele pühapäevaks kolm @>---- @>---- @>----
AMI ainekeskus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar