30.3.15

AMI koolitused


Tere,
saadame uue kursuse teate

*  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
 "Matemaatika õpetamisest 1.klassis" (metoodilisi võtteid matemaatika õpetamise mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
teisipäeval, 28.aprillil kl 11.00-15.00  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
Tartu kursus toimub õppeaasta lõpus, kuupäev täpsustub veel!

Teemad:
 * õpilast arendavad matemaatilised mängud;
 * mitmesugused materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * ainetevaheline lõiming;
... ja muud praktilist ning kasulikku

Lektor: Kaja Belials
(Kaja Belials on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, mitmete õppevahendite autor)

Kursuse osalustasu 47.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
------
et kursus
"Konfliktide vahendamine koolis" (Mis on konflikt? Kas konflikti on vaja vältida? Kuidas õpilasega konfliktis käituda?)
lükkus erakorralistel põhjustel edasi, siis saadame nüüd uue aja ja registreerimine sinna jätkub

TALLINNAS neljapäeval, 23.aprillil (varem välja kuulutatud 24.märtsi asemel) kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)

Sihtgrupp: I ja II kooliastme õpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid


Teemad:
 
* Konflikti olemus ja mõju suhetele ning õpimotivatsioonile;
 * Konflikti vahendamist soodustavad eelhoiakud: positiivse kavatsuse printsiip- inimene ja tema käitumine pole üks ja seesama;
 * Konflikti vahendamise takistused;
 * Konflikti vahendamise üleehitus;
 * Lepingu sõlmimine osapooltega;
 * Aktiivse kuulamise oskuse rakendamine vahendamise juhtimisel;
 * Hinnanguvaba kirjeldamine kui konflikti selguse tagaja;
 * Osapoolte vajaduste sõnastamise abistamine;
 * Osapoolte tunnetega tegelemine

 Lektor: Ene Kulasalu

Kursuse osalustasu 52.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#konflikt Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena kevadejätku
AMI AK

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar