7.4.15

”Eestimaa õpib ja tänab” konkurss

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)  kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi ”Eestimaa õpib ja tänab” konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate  tegevust, selgitada tehtud töö  tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

 
Maakondlik konkurss on seotud üleriiglise konkursiga. Laureaadid valitakse  11 üleriigilises ja 4 maakondlikus kategoorias.

Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhindadele saab esitada 30. aprillini Haridus-ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil https://www.hm.ee/et/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

 

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on:

Aasta lasteaiaõpetaja,

Aasta klassijuhataja,

Aasta klassiõpetaja,

Aasta põhikooliõpetaja,

Aasta gümnaasiumiõpetaja,

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja,

Hariduse sõber,

Aasta õppejõud,

Aasta suunaja,

Õppeasutuse juht,

Aasta tegu hariduses.

 

VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud kategooria Aasta õppejõud) esitatud kandidaatide seast  ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal.

 

Kandidaate  maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada 31. maini VIROL veebilehel aadressil http://www.virumaa.info/eestimaa_opib_ja_tanab_laaneviru_maakondliku_konkurss.

 

Maakondlikud täiendavad kategooriad on:

Lääne-Virumaa noor õpetaja 2015

õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui  kolm aastat ja kelle vanus on alla 30-aasta ning kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid  tulemusi õppija arendamisel, tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

 

Lääne-Virumaa tugispetsialist 2015

logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, huvijuht, ringijuht, kasvataja, infojuht, majandusjuht, kooli meditsiinitöötaja jne. kes panustab haridusasutuses märkimisväärselt õppijate arengu jaoks parimate tingimuste loomisse, on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, panustab  õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, rakendab innovaatilisi ideid õpetamisel ja õppimise suunamisel, on oma tegevusega ja töö tulemustega silma paistnud maakonnas.

 

Lääne-Virumaa hariduspere 2015

perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne - Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel ning kus pere kaks või enam  liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks  ühiskonnas.

 

Elutöö auhind

haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste  innustajaks ning toetajaks.

 
Konkursi laureaatide tunnustamine toimub oktoobrikuus.

Lugupidamisega


/allkirjastatud digitaalselt/

Sven Hõbemägi

Tegevdirektor

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar