1.9.15

Rahvakultuuri Keskus


Rahvakultuuri Keskus tervitab kõiki uue kooliaasta alguse puhul!

Pakume algaval hooajal valdkonnaüleseid koolitusi, mis avardavad üldist silmaringi kultuuripärandi mõtestamisel ja väärtustamisel.

Kursuse „Kuidas mõtestada kultuurikorraldaja rolle tänapäeva ühiskonnas ja kultuuris“ eesmärgiks on vaatepunktide paljususe tutvustamine kultuuri käsitlemisel. Muu hulgas käsitletakse teemasid nagu kuidas on muutunud rahvaluule/folkloori mõiste kasutus Eestis (alates 1990)? Kuidas on ajas muutunud arusaam autentsusest ehk ehedusest? Vaadeldakse ka erinevaid tänapäevase religioossusega seonduvaid teemasid: Millesse eestlased usuvad? Kuidas religiooni mõistetakse ja miks seda sel viisil mõistetakse? Kui populaarsed on Eestis erinevad esoteerilised-vaimsed õpetused?
Koostöös keskseltsidega toimuvad kursused rahvakultuuri valdkonnas töötavate spetsialistide kutsealaste kompetentside omandamiseks ja arendamiseks.

Jätkuvad traditsioonilised kursused nagu rahvatantsujuhtide kool, rahvarõivaste valmistajate kool, koorijuhtide ja muusikaõpetajate kursus, kultuurikorraldaja täienduskursus.

Rahvamuusikahuvilistel on võimalik õppida mängima väikekandlel, rahvakandlel, harjutada rahvapärast viiulimängu ja osaleda Tallinna Lõõtsaklubis.

Traditsioonilisi teadmisi ja oskusi märkama ning uurima kutsuvad vaimse pärandi alased kursused.

Kursusel Kuidas uurida vaimset pärandit arutletakse, milline koht on traditsioonilistel teadmistel ja oskustel meie igapäevaelus? Kas oskame neid märgata ja väärtustada?

Sel poolaastal on meie kursuste valikus rahvakultuuri valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele tööks vajalike võtmepädevuste alased täienduskoolitused psühholoogiast ja seadusandlusest. Psühholoogia alastel kursustel arendatakse enda spontaanse esinemise alaseid oskusi ja õpitakse stressiga edukalt toime tulema. Kursusel Vajalikud teadmised autorikaitsest selgitavad autoriõiguste kollektiivse esindamise organisatsioonide esindajad, mida autoriõigustega kaitstakse ja kuidas tekib õigus kasutada autoriõigustega kaitstud teoseid.

 

Töötame selle nimel, et muu hulgas pakkuda koolitusi ka videosilla vahendusel ning et valik loenguid oleks järelvaadatavad veebis.

Videoloeng „Kultuurist, pärandist ja kultuuripärandist“, Helen Sooväli-Sepping  on  selles osas  esimene samm. Leiad meie lehelt ka  esinejate ettekandeid ja töötubade avatud seminarilt „20 aastat rahvakultuuri keskust“  http://www.rahvakultuur.ee/Rahvakultuuri_Keskus_20_2501 

Kursustel peetud ettekannetest ja esitlustest on mitmed kättesaadavad keskuse kodulehe vaimse kultuuripärandi rubriigis.Koolitusvõimaluste spekter on aasta aastalt avaram.

Tutvuda saad pakutavaga, külastades meie kodulehekülje kursuste ja koolituste rubriiki – http://www.rahvakultuur.ee/koolitused.

 
Urve Gromov

arendus- ja koolitusosakonna juhataja

Rahvakultuuri Keskus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar